Privatumo politika

1. Cupid Media Privatumo politika

(Paskutinį kartą atnaujinta 2024 sausio 4 dieną.)

1. Įžanga

(a) Bendra informacija

InternationalCupid.com (Interneto svetainė) priklauso bendrovei ir yra jos valdoma. Ji yra „Dating Group of Companies“ dalis.

Mes įsipareigojame gerbti ir saugoti savo vartotojų privatumą. Mes suprantame, kad puslapio lankytojai ir vartotojai rūpinasi savo privatumu bei asmeninių duomenų konfidencialumu ir saugumu.

Mes rinksime, naudosime ir atskleisime jūsų Asmens duomenis tik remiantis šia Privatumo politika bei įstatymais galiojančiais tose šalyse, kuriose mes renkame Asmens duomenis. Esant prieštaravimams tarp šios Privatumo politikos ir galiojančių įstatymų, pirmenybė bus teikiama atitinkamiems įstatymams.

(b) Kontaktai

Mūsų kontaktiniai duomenys yra:

Pagalbos internetu forma: spausti čia (naudokite jeigu atsakymo reikia skubiai)

Elektroninis paštas: team@InternationalCupid.com

Telefonas: +61 7 5571 1181

Faksas: +61 7 3103 4000

Adresas: InternationalCupid.com, PO Box 795, Southport BC, QLD 4215, Australia

Elektroninis paštas privatumo klausimais: privacy@cupidmedia.com

Jeigu jūs esate Europos Sąjungos gyventojas, VeraSafe yra paskirti Bendrovės atstovais Europos Sąjungoje duomenų apsaugos klausimais. Klausimais, susijusiais su jūsų Asmens duomenų naudojimu, galite kreiptis ne tik aukščiau minėtais kontaktiniais duomenimis, tačiau ir tiesiogiai į VeraSafe. VeraSafe galite pasiekti naudodami šią užklausos formą: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Taip pat, su VeraSafe galite susisiekti žemiau nurodytais adresais:

Vardas: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresas: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; arba

Vardas: VeraSafe Ireland Ltd
Adresas: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

Jei gyvenate Jungtinėje Karalystėje, Bendrovės atstove Jungtinėje Karalystėje duomenų apsaugos klausimais pagal Jungtinės Karalystės bendrojo duomenų apsaugos reglamento 27 straipsnį paskirta „VeraSafe“. Be to, kad susisiekti su mumis galite naudodamiesi aukščiau nurodyta kontaktine informacija, su „VeraSafe“ susisiekti galite dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami pateikti tokį užklausą, susisiekite su „VeraSafe“ naudodamiesi šia kontaktine forma: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative arba telefonu +44 (20) 4532 2003.

Taip pat, susisiekti su „VeraSafe“ gali šiuo adresu:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

2. Duomenų rinkimas

Ši privatumo politika nustato mūsų politiką, susijusią su jūsų asmeninių duomenų rinkimu ir naudojimu, kai jūs naudojatės Svetaine ir Cupid Media susijusiomis svetainėmis arba bet kokia susijusia „Dating Group“ svetaine. Žodžiai, rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.: „Asmens duomenys“ ir „Specialios kategorijos asmens duomenys“, yra apibrėžti šios politikos 9 punkte.

Kai renkame jūsų Asmens duomenis, tai darysime toliau nurodytu pagrindu:

(a) Sutartinės paslaugos

Jei sukūrėte paskyrą mūsų svetainėje, vienoje iš Cupid Media susijusių svetainių ar „Dating Group“ valdomų svetainių ir paprašėte, kad mes jums teiktume paslaugas, turėsime rinkti ir naudoti jūsų Asmens duomenis:

(i) sudaryti su jumis sutartį; ir


(ii) teikti jums paslaugas, kurios yra prieinamos per mūsų Svetainę.

(b) Teisėto verslo tikslai

Jei mes nerenkame ir nenaudojame jūsų Asmens duomenų, kad sudarytume su jumis sutartį arba pristatytume jums savo paslaugas, mes vis tiek galime rinkti ir naudoti jūsų Asmens duomenis, kai mes manome, kad:

(i) mūsų duomenų rinkimas ir naudojimas jums nepakenks;
(ii) toks rinkimas ir naudojimas atitinka tai, ko pagrįstai tikėjotės, kai naudojame jūsų Asmens duomenis; ir
(iii) tai būtina norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus.

Tai gali apimti, pavyzdžiui, jūsų Asmens duomenų naudojimą, siekiant pagerinti mūsų svetainę ar spektrą.

(c) Teisės aktų laikymasis

Egzistuoja tam tikros situacijos, kai mums gali tekti tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kad laikytumėmės įstatymų, pavyzdžiui, jei mums taikomas Teismo ar reguliavimo institucijos, reikalaujančios tokio tvarkymo, nurodymas.

(d) Jūsų sutikimas

Atidarę svetainę ir naudodamiesi ja jūs sutinkate su jūsų Asmens duomenų rinkimu ir naudojimu pagal šio privatumo pareiškimo sąlygas. Registruodami paskyrą arba prisijungdami prie svetainės ar susijusios svetainės, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys ir Specialios kategorijos asmens duomenys būtų renkami ir naudojami.

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl jūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo nebesinaudodami Interneto svetaine ar Susijusiomis interneto svetainėmis. Jeigu jūs esate narys sukūręs paskyrą, jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl savo Asmens duomenų, bei Specialiosios kategorijos asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, nebesinaudodami savo paskyra ir pateikdami prašymą sustabdyti ar pašalinti jūsų paskyrą. Prašymai dėl paskyros sustabdymo ar pašalinimo gali būti pateikti per jūsų paskyrą arba naudojantis kontaktais nurodytais šios Privatumo politikos 1(b) punkte.

Atkreipkite dėmesį, jog norint ištrinti savo Asmens duomenis, kurie jau buvo surinkti, prašymas turi būti pateiktas šios Privatumo politikos 7(f) punkte nurodyta tvarka.

3. Anonimiškumas

Dėl Bendrovės teikiamų paslaugų pobūdžio mums būtina žinoti jūsų pilną vardą bei pavardę. Dėl to, registruojantis jums reikia identifikuoti save ir pateikti tikslią bei teisingą informaciją.

4. Duomenų rinkimas

(a) Visi vartotojai

Kai tik jūs (įskaitant neregistruotus naudotojus) aplankote musų Interneto svetainę, mūsų serveriai automatiškai užregistruoja informaciją apie Interneto svetainės naudojimą statistiniams tikslams. Tokia informacija apima:

(i) naudojamos naršyklės tipą;
(ii) prisijungimo URL;
(iii) IP adresą;
(iv) aplankytų puslapių tipą ir skaičių;
(v) apsilankymo datą ir laiką; bei
(vi) išėjimo URL.

Ši renkama informacija nėra Asmens duomenys ir visais atvejais išlieka anonimiška. Ši anonimiška informacija nėra siejama su jokiais Asmens duomenimis nebent naudojimosi metu jūs užsiregistruojate ar prisijungiate kaip narys. Todėl jeigu jūs neidentifikavote savęs mūsų Interneto svetainėje registruodamiesi ar prisijungdami kaip narys, mes nesusiesime aukščiau minėtos informacijos su jūsų Asmens duomenimis.

(b) Nariai

Jūsų registracijos metu, mes apie jus renkame informaciją norėdami jums užtikrinti pilną narystės naudą. Mes renkame neidentifikuojančią informaciją bei jūsų Asmens duomenis nuo jūsų pirmos registracijos, bei vėliau, jeigu jūs pateikiate mums papildomos informacijos.

Bendrovė gali rinkti Asmens duomenis apimančius:

(i) jūsų pilną vardą ir pavardę;
(ii) jūsų elektroninį paštą;
(iii) jūsų gyvenamosios vietos adresą;
(iv) jūsų telefono numerį;
(v) jūsų nuotrauką;
(vi) jūsų amžių;
(vii) jūsų veiklą;
(viii) jūsų išvaizdos apibūdinimą;
(ix) jūsų kreditinės kortelės bei atsiskaitymo informaciją (jeigu tokia buvo pateikta)

Siekiant atitikti teisinius reikalavimus bei leisti jums pilnai naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis mes taip pat galime rinkti atitinkamus Specialiosios kategorijos asmens duomenis, tokius kaip:

(i) jūsų rasinė ar etninė kilmė;
(ii) jūsų politinės pažiūros;
(iii) jūsų religiniai įsitikinimai;
(iv) jūsų filosofiniai įsitikinimai bei priklausymas profesinėms sąjungoms;
(v) jūsų sveikatos būklė;
(vi) jūsų lytinis gyvenimas ir/ar seksualinė orientacija; ir
(vii) jūsų duomenis apie teistumą (jeigu esate Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojas).

Prisijungdami ir naudodamiesi mūsų Interneto svetaine jūs aiškiai sutinkate su Specialiosios kategorijos asmens duomenų rinkimu ir naudojimu pagal šios Privatumo politikos nuostatas. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų Specialios kategorijos asmens duomenys būtų perduoti mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, įskaitant susijusias pažinčių paslaugas, kurias kontroliuoja ir valdo „Dating Group“

(c) Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos

Siekiant pagerinti mūsų Interneto svetainės naudojimo patirtį mes galime naudoti slapukus bei kitas stebėjimo technologijas tokias kaip pikselio žymos (angl. pixel tags), interneto švyturiai (angl. web beacons), įrenginių bei reklamos identifikatorius (angl. IDs).

Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus jūsų interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali neleisti jums pasiekti viso Internetinės svetainės funkcionalumo.

Mūsų Interneto svetainė naudoja Google Analytics paslaugą, kuri perduoda interneto svetainės srauto duomenis (angl. website trafic data) į Google serverius esančius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tačiau Google Analytics neidentifikuoja individualių vartotojų ir nesusieja jų IP adresų su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Mes naudojame Google Analytics pateiktas ataskaitas norėdami suprasti Interneto svetainės srautus bei atitinkamų interneto puslapių naudojimą.

Jūs galite koreguoti ar atsisakyti Google Analytics vaizdinės reklamos (angl. Display Advertising) naudodamiesi reklamos nustatymais (angl. Ads Settings) savo asmeninėje Google paskyroje.

Mūsų Internetinė svetainė naudoja slapukus bei kitas stebėjimo technologijas, kad padėtų Google Analytics su:

(i) Google Rinkodaros Platformos integracijomis;
(ii) Demografinėmis ir pomėgių ataskaitomis;
(iii) Vaizdinės reklamos, įskaitant pakartotinę reklamą ir Google vaizdinės reklamos tinklo (angl. Google Display Network) parodymų ataskaitas, siekiant reklamuoti mūsų paslaugas internete;
(iv) Reklamos optimizavimas ir individualus pritaikymas atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų Interneto svetainėje; bei
(v) Reklaminių paslaugų naudojimo ir sąveikos su reklamos parodymais pranešimais bei apie tai, kaip tokie pranešimai yra susiję su apsilankymais mūsų Interneto svetainėje.

Slapukai bei kitos stebėjimo technologijos gali būti naudojamos siekiant užtikrinti kitų trečiųjų šalių atliekamą analizę.

(d) Sąveika su trečiosiomis šalimis

Mes galime leisti trečiosioms šalims, įskaitant įgaliotus paslaugų teikėjus, reklamos įmones, duomenų valdymo platformas ir reklaminius tinklus teikti reklamą mūsų interneto svetainėse.Taip pat galime bendrinti jūsų profilio duomenis su Cupid Media susijusiomis įmonėmis analitiniais tikslais ir skelbimų kampanijų optimizavimui.

Šios įmonės gali naudoti sekimo technologijas (tokias kaip slapukai, pikselių žymos, interneto švyturiai, įrenginių bei reklamos identifikatoriai) siekiant rinkti informaciją apie vartotojus, kurie peržiūri ar kitaip sąveikauja su jų skelbiama reklama. Bet kokia informacija kurią, šios trečiosios šalys renka slapukų pagalba, yra visiškai anonimiška ir neleidžia identifikuoti vartotojų. Šių trečiųjų šalių pavyzdžiai yra: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

Jūs galite atsisakyti trečiųjų šalių duomenų rinkimo pasirinkdami atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus arba deaktyvuodami savo paskyrą.

Mūsų Interneto svetainėje galite rasti įvairių nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines kurių mes nekontroliuojame ir kurios nesivadovauja šiomis Privatumo politikos nuostatomis. Tokios trečiųjų šalių interneto svetainės gali rinkti jūsų Asmens duomenis, todėl mes rekomenduojame visada susipažinti su lankomų trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politika.

(e) Reklama

Skelbimus rodome savo vartotojams, kurie neturi prenumeratos plano. Vartotojai, neturintys prenumeratos plano, mato skelbimus, teikiamus iš „Google Ads Manager“ platformos – atviros skelbimų biržos, leidžiančios reklamuotojams iš viso pasaulio įsigyti mūsų inventorių per „Google“ ir trečiųjų šalių skelbimų tinklus, suderinamus su „Google Ad Exchange“. „Google Ads“ valdytojui neteikiame jokių asmeninių duomenų, išskyrus skelbimo prieigos raktą, leidžiantį reklamuotojui atskirti vieną vartotoją nuo kito, neparodant vartotojo tapatybės.

(f) Socialinės medijos

Bendrovė yra susieta su socialinės medijos puslapiais tokiais kaip Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, TikTok ir kitais. Jeigu nuspręsite „pamėgti“ arba „dalintis“ mūsų Interneto svetainėje esančią informaciją per tokius socialinės medijos puslapius, rekomenduojame susipažinti su tokių puslapių privatumo politika. Jeigu esate registruotas socialinės medijos puslapio vartotojas, sąsaja tarp socialinės medijos puslapio ir mūsų Interneto svetainės gali leisti socialinės medijos puslapiui susieti jūsų lankymąsi šioje Interneto svetainėje su kitais Asmens duomenimis.

5. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, naudojimo bei atskleidimo tikslai

(a) Tiesiogiai iš jūsų

Esant pagrįstam poreikiui mes renkame jūsų Asmens duomenis tik tiesiogiai iš jūsų pačių.

(b) Asmens duomenų rinkimo tikslai

Mes renkame Asmens duomenis tik, kai tai yra pagrįstai reikalinga šiems tikslams:

(i) apdoroti jūsų narystės paraišką bei suteikti jums paslaugas (įskaitant viešai matomo profilio sukūrimą, leidimą nariams ieškoti tinkamų narių bei techninių galimybių sudarymą nariams bendrauti tarpusavyje);
(ii) leidžia lengvai perkelti profilį, kurį sukūrėte mūsų svetainėje, į kitą svetainę ar paslaugą, kuri mums priklauso, kurią valdome ar esame su ja susiję, įskaitant kitą paslaugą, kurią siūlo „Dating Group“ narys;
(iii) jums pateikti kitą informaciją ar medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali būti jums įdomi;
(iv) įgalinti mokėjimo vykdytoją apdoroti jūsų atliekamus mokėjimus; ir
(v) bet kuriems kitiems tikslams nurodytiems mūsų svetainės Naudojimosi sąlygose

(toliau „Pagrindinis tikslas").

Mes neparduodame Asmens duomenų trečiosioms šalims bei neteikiame Asmens duomenų trečiosioms šalims jokiais verslo tikslais (nebent tokie verslo tikslai buvo nurodyti šioje Privatumo politikoje).

(c) Asmens duomenų naudojimas bei atskleidimas

Asmens duomenų naudojimas aukščiau minėtam „Pagrindiniam tikslui“ apima Asmens duomenų naudojimą automatizuotuose sprendimų priėmimo procesuose.

Mes naudojame bei atskleidžiame jūsų Asmens duomenis tikslams kitiems nei „Pagrindinis tikslas“ (toliau "Antrinis tikslas") tik esant žemiau išvardintoms sąlygoms:

(i) Antrinis tikslas yra susijęs su Pagrindiniu tikslu. Jeigu Asmens duomenys yra Specialiosios kategorijos asmens duomenys, tuomet antrinis tikslas yra tiesiogiai susijęs su Pagrindiniu tikslu; ir
(ii) jūs pagrįstai tikėtumėtės, kad mes naudosime arba atskleisime Asmens duomenis Antriniam tikslui; arba
(iii) jūs sutikote su Asmens duomenų naudojimu ar atskleidimu Antriniam tikslui; arba
(iv) Asmens duomenų naudojimas ar atskleidimas yra reikalingas ar leidžiamas įstatymo, reglamento ar teismo nutarimo nustatyta tvarka.

Siekiant jums pateikti savo produktų ir paslaugų reklamą, mes taip pat galime perduoti koduotą jūsų elektroninio pašto adresą (ir jokių kitų Asmens duomenų) trečiosioms šalims, tokioms kaip Facebook ir kitomis „Dating Group“ bendrovėmis, siekiant geriau pritaikyti tokią reklamą, naudodamiesi tokiomis priemonėmis kaip Facebook individualizuotos auditorijos (angl. custom audiences).

Koduotas jūsų elektroninio pašto adresas bus naudojamas tik mūsų produktų ir paslaugų reklamai ir trečiosios šalys negalės jo naudoti jokiems kitiems tikslams. Koduotas jūsų elektroninio pašto adresas nebus naudojamas jūsų ar jūsų elektroninio pašto identifikavimui ir jokia papildoma informacija apie jus nebus teikiama trečiosioms šalims. Tokiu atveju, jei jūsų Asmens duomenys būtų perduoti įmonės viduje, būtų paprašyta jūsų sutikimo.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti jūsų Asmens duomenis Pagrindiniam ir Antriniam tikslui susisiekdami su mumis šios Privatumo politikos 1.1(b) punkte numatyta tvarka. Vis dėl to, tai gali turėti įtakos bei apriboti jūsų galimybes naudotis mūsų Interneto svetaine ir Cupid Media paslaugomis.

(d) Asmens duomenų saugojimas

Mes imsimės visų įmanomų priemonių ir naudosime patikrintus metodus, kad apsaugotume jūsų Asmens duomenis nuo:

(i) netinkamo naudojimo, kišimosi ir praradimo; ir
(ii) neteisėtos prieigos, modifikavimo ar atskleidimo.

Esant mažai tikėtinam rimtam duomenų pažeidimui dėl kurio galėtų kilti pavojus jūsų teisėms ir laisvėms, mes nedelsdami pranešime apie tokį pažeidimą atitinkamoms jūsų šalies tarnyboms ir institucijoms. Esant rizikai, kad toks rimtas duomenų pažeidimas gali sukelti pavojų jūsų teisėms ir laisvėms mes taip pat informuosime jus apie tokį duomenų pažeidimą.

(e) Atskleidimas užsienio šalyse

Visa jūsų pateikta profilio informacija bus viešai matoma jūsų profilyje nepriklausomai nuo profilio lankytojo buvimo vietos. Sukurdami paskyrą jūs sutinkate, kad užsienio vartotojai galės matyti jūsų profilį.

Siekdami teikti klientų aptarnavimo paslaugas, vykdyti biuro funkcijas, atlikti sukčiavimo prevencijos uždavinius ar teikti paslaugas, mums gali tekti leisti savo darbuotojams ar tiekėjams (kurie gali būti ar kurių ištekliai gali būti ne jūsų gyvenamojoje šalyje) pasiekti jūsų profilio ar atsiskaitymo informaciją arba kitus Asmens duomenis, kuriuos esate mums pateikę.

Mes esame įdiegę įvairias saugumo priemones siekdami apsaugoti jūsų Asmens duomenis. Vis gi, bet kokio duomenų perdavimo atveju visada egzistuoja duomenų pažeidimo rizika. Galimi atvejai, kai jūsų Asmens duomenys yra perduodami trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, dėl kurio nėra priimtas atitinkamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento komisijos ar atitinkamos jūsų šalyje veikiančios priežiūros institucijos sprendimas. Toks duomenų perdavimas mums yra reikalingas norint vykdyti savo įsipareigojimus, nurodytus Cupid Media Interneto svetainės Naudojimosi sąlygose bei siekiant jums teikti savo paslaugas.

Pateikdami savo Asmens duomenis bei Specialiosios kategorijos asmens duomenis jūs aiškiai sutinkate su tokių duomenų tarptautiniu perdavimu ir tvarkymu pagal šią Privatumo politiką, įskaitant apribojimų pašalinimą bet kuriam „Dating Group“ nariui, bei visiškai suprantate ir prisiimate su tokiu duomenų perdavimu ir tvarkymu susijusią riziką.

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 1(b) punkte nurodytais kontaktais. Vis dėl to, tai gali turėti įtakos ir apriboti jūsų galimybes naudotis mūsų Interneto svetaine ir Cupid Media paslaugomis.

Bet kokiais kitais atvejais, mes atskleisime jūsų Asmens duomenis užsienio šalių gavėjams ar tarptautinėms organizacijoms tik tuo atveju, jeigu to reikalauja ar tai leidžia įstatymas, reglamentas ar teismo nutartis.

(f) Perteklinė informacija

Jeigu jūs patikite mums informaciją, kurios pateikimas nebuvo prašomas, ir jeigu mes nustatome, kad mums teisėtai leidžiama rinkti tokią informaciją, mes tvarkysime ją pagal šią Privatumo politiką. Visomis kitomis aplinkybėmis mes kaip įmanoma greičiau sunaikinsime tokius duomenis arba panaikinsime tokių duomenų sąsają su jumis.

(g) Informacijos nekonfidencialumas

Bet kokia jūsų pateikta medžiaga ar informacija, kurią jūs norite įtraukti į nario profilį, bus laikoma nekonfidenciali ir nesaugoma autorių teisių. Tokią medžiagą ar informaciją mes galime naudoti be jokių apribojimų. Cupid Media naudos jūsų pateiktą medžiagą ir informaciją (įskaitant bet kokią profilio informaciją, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus) siekiant nukopijuoti jūsų profilį į bet kurią kitą atitinkamą pažinčių svetainę, kuri priklauso ir yra valdoma Cupid Media ar bet kurios kitos aktualios pažinčių svetainės, priklausančios „Dating Group“. Bet kokia tokia medžiaga ar pateikta informacija. Tokia jūsų pateikta medžiaga ar informacija bus prieinama ir matoma kitiems Interneto svetainės nariams bei vartotojams.

(h) Komunikacija

Mes pasiliekame teisę siųsti jums elektroninius pranešimus apie jums rekomenduojamas ir tinkančias vartotojų anketas, pranešimus apie jumis besidominčius vartotojus, gautas žinutes, akcijas bei pasiūlymus, paslaugų pasikeitimus, papildomas paslaugas ar bet kokias su mumis susijusių įmonių paslaugas ir produktus.

Jeigu jūs esate mūsų Interneto svetainės narys, jūs galite keisti elektroninių pranešimų nuostatas naudodamiesi nustatymais valdymo skiltyje „Pranešimai“.

6. Asmens duomenų sunaikinimas

Jūsų Asmens duomenys bus saugomi tik iki jie bus reikalingi teisėtiems mūsų verslo tikslams ir iki to reikalauja galiojantys įstatymai. Mes imsimės atitinkamų veiksmų, kad visi jūsų turimi Asmens duomenys būtų ištrinti, tais atvejais kai:

(i) mums daugiau nebereikia Asmens duomenų tiems tikslams, kuriais jie buvo surinkti ir nėra jokio kito pagrindo tuos duomenis saugoti; ir
(ii) mes, remiantis įstatymu, reglamentu ar teismo nutartimi, nesame reikalaujami saugoti tokius duomenis.

Jeigu tam tikra informacija, remiantis šia Privatumo politika, buvo pateikta trečiosioms šalims, tokios informacijos saugojimui bus taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika.

7. Duomenų prieiga, taisymas ir perkėlimas

(a) Prieiga prie Asmens duomenų

Jūsų prašymu mes suteiksime jums prieigą prie mūsų laikomų Asmens duomenų apie jus, išskyrus tuos atvejus, kai:

(i) prieigos prie duomenų suteikimas būtų neteisėtas; arba
(ii) atsisakymas suteikti prieigą prie duomenų yra reikalingas ar leidžiamas įstatymo, reglamento ar teismo nutarties.

Norėdami paprašyti prieigos prie savo Asmens duomenų, susisiekite su mumis šios Privatumo politikos 1(b) punkte nurodytais kontaktais.

Gavę jūsų prašymą, mes per vieną (1) mėnesį nuo tokio prašymo gavimo dienos susisieksime su jumis ir pateiksime jums jūsų prašomus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai turime pareigą reikalaujančią nesuteikti prieigos prie Asmens duomenų.

(b) Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Mes jokiais atvejais neparduodame jūsų Asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Mes taip pat neatskleidžiame jūsų Asmens duomenų kitais verslo tikslais jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus. Nepaisant to, jūs bet kada galite paprašyti mūsų patvirtinimo, kad jūsų Asmens duomenys nebuvo parduoti trečiosioms šalims arba paprašyti informacijos apie trečiąsias šalis, kurioms jūsų Asmens duomenys buvo parduoti arba atskleisti verslo tikslais.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, tam tikromis aplinkybėmis galime suteikti jūsų Asmens duomenis mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjams (kad galėtume teikti jums paslaugas), susijusiems subjektams, kurie teikia mūsų kontroliuojamas pažinčių paslaugas, arba kitiems „Dating Group“ nariams (pavyzdžiui, kai prašote, kad perkeltume profilį, kurį sukūrėte vienoje iš mūsų svetainių, į kitą svetainę ar pažinčių paslaugos teikėją).

(c) Duomenų perkeliamumas

Esant jūsų prašymui ir jeigu tai neturi neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms, mes:

(i) tais atvejais, kai naudojame automatizuotas priemones jūsų Asmens duomenims tvarkyti, jums pateiksime tokių Asmens duomenų kopijas struktūrizuotu ir visuotinai priimtu ir naudojamu skaitmeniniu formatu; bei
(ii) gavę jūsų prašymą, kai tai techniškai įmanoma, jūsų Asmens duomenis perduosime tiesiogiai kitam duomenų turėtojui.

(d) Konfidenciali komercinė informacija

Mes negalėsime jums suteikti prieigos prie jūsų Asmens duomenų jei tai atskleis konfidencialią komercinę informaciją. Tačiau tokiu atveju, mes jus visada informuosime apie priežastis kodėl tokia prieiga negali būti suteikta.

(e) Naudojimasis tarpininkų paslaugomis

Tais atvejais kai mes negalime jums suteikti tiesioginės prieigos prie jūsų Asmens duomenų, mes galime, kiek tai yra reikalinga, pasitelkti tarpininkus.

(f) Asmens duomenų taisymas bei pašalinimas

Jūs esate atsakingas už tai, kad jūsų mums pateikta informacija yra tiksli ir atnaujinta. Jeigu dėl kokių nors priežasčių jūs negalite ištaisyti savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su mumis kontaktais nurodytais šios Privatumo politikos 1(b) punkte.

Jeigu per vieną mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo dienos mes atsisakome pataisyti jūsų Asmens duomenis, mes informuosime jus apie tokio atsisakymo priežastis ir pranešime apie galimybes ginčyti tokį atsisakymą.

Jeigu jūs pageidaujate, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, prašome apie tokį savo pageidavimą mus informuoti kontaktais nurodytais šios Privatumo politikos 1.1(b) punkte. Vienintelė aplinkybė, kada mes nesiimsime veiksmų pašalinti jūsų Asmens duomenis gali būti ta, kai saugoti tokius duomenis reikalauja kitos šios Privatumo politikos nuostatos, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ar kitos teisinės priežastys.

Tuo atveju, kai mes taisome ar pašaliname jūsų Asmens duomenis, kurie taip pat buvo perduoti trečiajai šaliai pagal šią Privatumo politiką, mes taip pat imsimės priemonių informuoti tokią trečiąją šalį apie duomenų taisymą arba pašalinimą ir paprašysime, kad ji padarytų tą patį.

(g) Atsisakymas pataisyti arba pašalinti duomenis

Jeigu mes atsisakysime arba neleisime jums pasiekti savo Asmens duomenų, arba atsisakysime ištaisyti arba pašalinti jūsų Asmens duomenis, mes jus informuosime apie tokio atsisakymo ar neleidimo priežastis.

(h) Duomenų tvarkymo ribojimai

Jūs galite mūsų paprašyti apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymo būdus. Tokiais atvejais, mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis tik turėdami jūsų sutikimą, siekiant įgyvendinti teisinių reikalavimų vykdymą, teisių gynimą arba siekiant apsaugoti kitų asmenų teises.

(i) Išlaidos

Prieigos prie duomenų, duomenų taisymo ar pašalinimo paslaugos paprastai yra nemokamos.

Tais atvejais, kai jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas (ypač pakartotiniai prašymai) mes galime reikalauti jūsų padengti tokios informacijos teikimo ar reikalaujamų veiksmų vykdymo išlaidas. Jeigu jūsų prašymai akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi, mes taip pat galime atmesti tokį jūsų prašymą.

(j) Prieštaravimo teisė

Tais atvejais, kai mums reikia tvarkyti jūsų Asmens duomenis be jūsų sutikimo dėl:

(i) viešojo intereso gynimo;
(ii) oficialaus valdžios nurodymo, kurio vykdymas buvo patikėtas mums; arba
(iii) kai tai daryti yra teisėtas mūsų ar trečiosios šalies interesas;

jūs turite teisę prieštarauti tokiam Asmens duomenų tvarkymui/naudojimui.

Tais atvejais, kai jūs prieštaraujate jūsų Asmens duomenų naudojimui ir tvarkymui, mes nenaudosime jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai turime teisinį pagrindą tokiam duomenų naudojimui ir tvarkymui.

Jeigu mes surinkome jūsų Asmens duomenis remiantis šia Privatumo politika ir nusprendėme juos naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (su jūsų sutikimu), jūs turite teisė bet kuriuo metu prieštarauti tokiam duomenų naudojimui.

Gavę tokį jūsų prieštaravimą, mes nustosime naudoti jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik tai bus praktiškai įmanoma.

8. Skundai

(a) Skundų pateikimo tvarka

Tais atvejais, kai jūs manote, jog naudojome ar atskleidėme jūsų Asmens duomenis būdais prieštaraujančiais šiai Privatumo politikai arba kitaip pažeidėme galiojančius įstatymus, prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu privacy@cupidmedia.com.

Jeigu jūs esate Europos Sąjungos gyventojas ir norite pateikti skundą ar užklausą dėl savo Asmens duomenų, jūs taip pat galite susisiekti su mūsų atstovu Europoje – VeraSafe. Tai galite padaryti naudodamiesi kontaktine informacija nurodyta šios Privatumo politikos 1(b) punkte.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą atitinkamai savo šalies priežiūros institucijai. Jeigu nesate tikri, kuri institucija yra atsakinga už tokių skundų nagrinėjimą, susisiekite su mumis ir mes jums padėsime.

(b) Atsakymas į skundą

Per 30 dienų nuo jūsų skundo gavimo dienos, mes raštu informuosime jus apie mūsų siūlomus sprendimo būdus ir pateiksime jums išsamią informaciją apie tai, kokių tolimesnių veiksmų galite imtis jeigu nesate patenkinti mūsų atsakymu.

9. Naudojami terminai

Bendrovė“ reiškia Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), įmonę, registruotą Naujajame Pietų Velse, Australijoje, taip pat apima bet kokią susijusią įstaigą, korporaciją arba asocijuotą įmonę (kaip šios sąvokos apibrėžtos 2001 m. Korporacijų įstatyme (Cth)) su Cupid Media Pty. Ltd.

„Dating Group“ reiškia SOL Holdings Limited (Nr. HE342740, Kipras) ir bet kuriuos su ja susijusius subjektus, kuriuos ji kontroliuoja ir kurie klientams teikia pažinčių paslaugas.

„Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ ir "GDPR" reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

„Tarptautinė organizacija“ organizacija ir jai pavaldžios įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja tarptautinė viešoji teisė, ar bet kuri kita įstaiga, įsteigta dviejų ar daugiau valstybių susitarimu arba remiantis tokiu susitarimu.

„Asmens duomenys“ bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius įskaitant specialiosios kategorijos asmens duomenis;.

„Duomenų tvarkymas“ bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

„Specialiosios kategorijos asmens duomenys“ asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys, atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar seksualinę orientaciją.

„Susijusi interneto svetainė“ bet kokia kita Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 turima, valdoma ar kontroliuojama interneto svetainė, arba „Dating Group“ narė.