Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

(Ažurirano 19. oktobra 2021. godine)

1. Veb sajt

1.1 Prihvatanje uslova korišćenja

Korišćenje ovog Veb sajta uslovljeno je prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i naše Izjave o privatnosti. Smatra se da ste prihvatili ove Uslove korišćenja i našu Izjavu o privatnosti ako nastavite s korišćenjem ovog Veb sajta, i to bez obzira jeste li se registrovali ili ne. Mi u svako vreme možemo da promenimo ove Uslove korišćenja i našu Izjavu o privatnosti. Ako to učinimo, na Veb sajtu ćemo objaviti izmenjenu verziju Uslova korišćenja i Izjave o privatnosti. Vi ste odgovorni za to da redovno pregledavate i da se pravovremeno upoznajete s Uslovima korišćenja i Izjavom o privatnosti. Ako su izmene Uslova korišćenja i Izjave o privatnosti značajne i ako ste registrovan član Veb sajta, mi ćemo dati sve od sebe da vas direktno obavestimo o tim izmenama.

Ako se ne slažete s ovim Uslovima korišćenja, ne smete da koristite ovaj Veb sajt.

1.2 Uslovi korišćenja ovisno o prebivalištu

(a) Ako ste rezident države članice EU za vas važi klauzula 16.7 i 18.8 (a) (ali ne i klauzula 18.8 (b)). (b) Ako ste stanovnik države koja nije država članica EU-a, za vas vredi klauzula 18.8 (b) (ali ne i klauzula 18.8 (a)). (c) Za vas će da vredi klauzula 16.3 (a) ako živite u nekoj od sledećih saveznih država SAD-a: Arizona, Kalifornija, Konetikat, Ilinoj, Ajova, Minesota, Njujork, Severna Karolina, Ohajo ili Viskonsin. (d) Za vas će da važi klauzula 16.3 (b), ako živite u nekoj od sledećih saveznih država SAD-a: Kalifornija, Illinois, New York ili Ohio.

1.3 Korisnički ugovor

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između vas i kompanije Cupid Media Pty Ltd ("Kompanija") u pogledu vašeg korišćenja Usluge i Veb sajta ("Ugovor").

1.4 Kontakt

Ovom Veb sajtom upravlja Kompanija, koja je registrovana u Australiji. Kompanija je registrovana za porez na dodanu vrednost Evropske unije pod posebnom shemom PDV-a za e-usluge (VoeS) za kompanije koje nisu iz EU. Možete da nas kontaktirate na bilo koji od sledećih načina:

Onlajn obrazac za podršku: Kliknite ovde (ovu opciju koristite za najbržu uslugu)

Email: team@InternationalCupid.com

Telefon: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Adresa: InternationalCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Direktor: Kristina Sakunts, William Alena

Ako želite da nam postavite pitanja u vezi sa skupljanjem i upotrebom vaših ličnih podataka, molimo vas pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Ako se nalazite u Evropskoj uniji, svoja pitanja možete da uputite i VeraSafe-u koji je ovlašćeni predstavnik preduzeća Cupid Media za pitanja zaštite podataka. Pored gore navedenih kontaktnih podataka posredstvom kojih možete da nam se obratite, takođe možete kontaktovati i VeraSafe u vezi s pitanjima koja se odnose na obradu vaših ličnih podataka. Da biste postavili takav upit, molimo vas da VeraSafe kontaktirate posredstvom ovog kontaktnog obrasca: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Alternativno se VeraSafe može da kontaktira i na sledećim adresama:

Ime: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresa: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; ili

Naziv: VeraSafe Ireland Ltd
Adresa: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. Članstvo

2.1 Podobnost

Ako želite da se registrujete kao član Usluge ili da koristite ovaj Veb sajt, morate da budete stariji od 18 godina. Korišćenjem ovog Veb sajta izjavljujete, preuzimate i garantujete da imate pravo, ovlasti i sposobnost za zaključivanje ovog Ugovora i poštovanje svih Uslova korišćenja.

2.2 Zaključivanje ugovora

Ako ste se registrovali kao član, time sa Kompanijom sklapate ugovor u vezi s Web sajtom koji može ili ne mora da bude besplatan. Možete nadograditi karakteristke svog članstva. Od vas će se tražiti da izaberete određene karakteristke i uslove vašeg ugovora i da izaberete način plaćanja. Klikom na dugme "Izvrši uplatu" u završnom koraku postupka nadogradnje zaključujete obavezujući ugovor u vezi s izabranom opcijom nadogradnje po određenoj ceni.

2.3 Članstvo

(a) Možete da se besplatno registrujete kao član Usluge. Međutim, besplatno članstvo daje vam samo pravo na učestvovanje u nekim mogućnostima koje su dostupne u sklopu usluge. Da biste imali pristup dodatnim mogućnostima, morate da postanete pretplatnik koji plaća usluge. Zato je vaše korišćenje tih dodatnih mogućnosti uslovljeno plaćanjem odgovarajućih naknada. (b) Potvrđujete da ste upoznati i saglasni da zbog zaštite korisnika ovog Veb sajta ne možete da podnesete zahtev za članstvo ili postati član ako ste osuđeni za krivično delo ili prestup. Prijavom za članstvo nam garantujete i izjavljujete da niste bili osuđivani za krivično delo ili prestup i da se kod bilo kojeg državnog organa ne morate prijaviti kao seksualni prestupnik. (c) Potvrđujete da ste upoznati da Kompanija trenutno ne poduzima rutinske pozadinske provere, provere dostavljenih informacija ili sprovođenje provere kriminalne istorije svojih korisnika. Ipak zadržavamo pravo provođenja istrage i provere svih članova kako bismo se uverili da ne kršite ovo potvrđivanje i utvrdili da li se neko lažno predstavlja. Slažete se da ćete Kompaniji dozvoliti provođenje takve istrage i Kompanija zadržava pravo da odbije i / ili raskine članstvo ako prekršite bilo koju garanciju ili ako se pokaže da ste se lažno predstavili.

2.4 Planovi pretplate i naknade

Planovi pretplate i odgovarajuće naknade se nalaze na stranici za nadogradnju članstva. Ove naknade za pretplatu podložne su promenama, a promene će se objaviti na prethodno opisanom Veb sajtu. Potvrđujete da ste upoznati s time da u vezi s visinom naknada za pretplatu mogu da postoje razlike između država, a te su razlike posledica troškova poslovanja u pojedinoj državi i drugih komercijalnih uslova relevantnih za tu državu.

2.5 Besplatni probni rokovi i ostale promocije

Svaki besplatni probni rok ili druga promocija koja omogućuje besplatan pristup Plaćenim uslugama mora se koristiti unutar određenog vremena probnog roka.

2.6 Plaćanje

(a) Iako su određene usluge dostupne besplatno, vi potvrđujete da ste upoznati da su Plaćene usluge dostupne samo članovima koji imaju važeću pretplatu ili je pristup do njih vezan uz neko drugo plaćanje naknade. Pretplate mogu da se dobiju po cenama, za periode i prema načinima plaćanja navedenim na stranici za nadogradnju. Cene su navedene u valuti prikazanoj na stranici za nadogradnju i uključuju sve primenjive poreze, osim ako nije drugačije navedeno. (b) Vaše se članstvo automatski obnavlja. Automatsku obnovu možete da isključite u svakom trenutku. Ako je niste isključili, pretplata se automatski obnavlja za navedene periode. Automatsku obnovu možete da otkažete tako da sledite uputstva u odeljenju Pomoć na Veb sajtu. (c) U slučaju ako nudimo mogućnost ponavljanja naplate za plaćanje naknada za pretplatu na plan koji ste odabrali, ovime ovlašćujete Kompaniju da te naknade naplaćuje automatski (u razumnom roku). Ako primimo vaše obaveštenje da je takva dozvola ukinuta, Kompanija će da prestane s naplaćivanjem naknade. Međutim, naše naplaćivanje pretplate neće prestati s danom primanja tog vašeg obaveštenja, već s danom odnosno istekom razumnog roka kada je Kompanija mogla da postupi prema vašem zahtevu. U svakom slučaju morate da navedete trenutno važeće, potpune i tačne podatke kako biste omogućili da se pretplata ispravno naplaćuje, a te informacije takođe morate i da redovno ažurirate.

(d) Imamo pravo da u svakom trenutku promenimo cenu pretplate. Nova cena počinje da važi ako se prijavite na novu pretplatu (bez obzira je li to vaša prva pretplata ili ne) nakon što smo na Veb sajtu objavili detalje naše nove cene. Automatsko obnavljanje postojeće pretplate nastaviće se po staroj ceni. (e) U slučaju sumnjivih platnih aktivnosti zadržavamo pravo da privremeno ili trajno obustavimo plaćanje putem vaše kreditne kartice i / ili da stupimo u kontakt s vama, vašom bankom ili bilo kojom drugom relevantnom trećom stranom kako bismo prijavili takvu neobičnu aktivnost i / ili nabavili dodatne informacije.

2.7 Uslovi korišćenja platnih usluga

Prilikom korišćenja platnih usluga trećih strana morate da prihvatite i da se pridržavate Uslova korišćenja tih platnih usluga.

2.8 Uslovi Gold, Platinum i Diamond članstva

Molimo imajte u vidu da su članovi koji plaćaju članarinu podeljeni u Gold, Platinum i Diamond članove. Samo Platinum i Diamond korisnici imaju pristup naprednom spajanju, prevođenju poruka i duplom prostoru u rezultatima pretraga. Samo Diamond korisnici imaju pristup prioritetnim porukama, prioritetnoj podršci i naglašavanju svojih profila u rezultatima pretraga.

2.9 Bezbednost šifre

Kao deo postupka registracije članova, od vas će da se zatraži da izaberete šifru. Samo vi ste odgovorni za biranje šifre koja ne može da se lako pogodi i za čuvanje šifre, a takođe potvrđujete da vaše korišćenje ili pristup Veb sajtu nećete prenositi ili preprodavati bilo kojoj trećoj strani. Ako imate razloga sumnjati da vaš nalog više nije siguran, o tome morate odmah da nas obavestite, a takođe odmah morate da ažurirate podatke o računu i da promenite šifru.

2.10 Provera identiteta

S vremena na vreme možemo zatražiti da ispunite obrazac identifikacije za proveru:

(a) vašeg identiteta; (b) informacija koje ste nam dostavili; (c) podataka o plaćanju ili naplati; i / ili (d) poštovanje naših Uslova korišćenja.

3. Usluga

Usluga je internetska informativna usluga koja olakšava kontakt između članova koji mogu, ali ne moraju da traže prijateljstvo ili vezu. To nije usluga bračnog posredovanja, usluga naručivanja neveste putem pošte ili usluga povezivanja. Kompanija nema obavezu da vam posreduje bilo kojeg drugog člana ili članove.

4. Korišćenje usluge

4.1 Vlastiti rizik

Potvrđujete da ste upoznati da Usluge i Veb sajt koristite isključivo na vlastiti rizik.

4.2 Tačne informacije

Izjavljujete, garantujete i preuzimate obavezu da su informacije i slike koje dajete Usluzi, Veb sajtu i Kompaniji tačne u svakom pogledu, da s njima ne kršite odredbe ovog Ugovora i da u nikojem slučaju nisu štetne za bilo koje lice.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, na naš veb sajt ne smete da šaljete ili da na njoj objavljujete slike koje sadrže:

4.3 Podaci koji nisu poverljivi

Slažete se da će se bilo koji materijal ili informacije koje ste dostavili, uključujući lične podatke (kao što je to definisano u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti i koji mogu da sadržavaju vaše puno ime, poštansku adresu, telefonski broj itd.) smatrati kao podatak koji nije poverljiv i kao ne-vlasnički i da takav materijal ili podatke možemo da koristimo bez ograničenja, pod uslovom da je takvo korišćenje vaših ličnih podataka u skladu s uslovima iz naše Izjave o privatnosti i svim primenjivim zakonima. To konkretno znači da dajete saglasnost da Kompanija materijal ili informacije (uključujući bilo koje informacije o profilu, slike, video ili audio snimke) koristi da vaš profil kopira na bilo koji drugi relevantni dejting sajt koji je u vlasništvu i kojim upravlja Kompanija ili koji čini deo Dating Group. Potvrđujete da ste upoznati da će svaki takav materijal ili informacija koju ste dostavili biti dostupan za čitanje drugim članovima ili korisnicima Veb sajta.

4.4 Informacije dostupne u inostranstvu

(a) Sve informacije o profilu koje ste nam dostavili biće javno dostupne na vašem profilu, bez obzira na lokaciju gledaoca. Stvaranjem profila slažete se da gledaoci u inostranstvu mogu da vide vaš profil. (b) Kompanija globalno koristi servere za čuvanje vaših ličnih podataka koji mogu da se nalaze u državi koja nije država vašeg prebivališta. (c) Kompanija na globalnom nivou koristi ugovorne partnere koji mogu da se nalaze u državi koja nije država vašeg prebivališta, i to za sprovođenje pozadinskih provera i kriminalne pozadine. (d) Da bi mogli da nudimo korisničku podršku, obavljati bek ofis funkcije i obavljati zadatke za sprečavanje prevara ili pružati usluge vama, možda ćemo našem osoblju ili dobavljačima (koji mogu da se nalaze ili čiji resursi mogu da se nalaze izvan države vašega prebivališta) morati da dozvolimo pristup vašim ličnim podacima.

(e) Izričito pristajete na prenos i arhivisanje ličnih podataka našim članovima, radnicima, članovima Dating Group (čiji je Cupid Media deo) i trećim stranama kako je to predviđeno u odredbama 4.4 (a) do 4.4 (d) ovih Uslova i u našoj Izjavi o privatnosti, a gde se takvi članovi, radnici i treće strane nalaze se u državama koje nisu država vašeg prebivališta, a takođe potvrđujete da ste u potpunosti upoznati i svesni rizika koji mogu da budu povezani s takvim prenosom i arhivisanjem, posebno u slučajevima kada takve države nemaju isti ili sličan nivo zaštite ličnih podataka kakvu ima država vašeg prebivališta. Sve ovakve prenose će Cupid media da provede u skladu s odredbama naše Izjave o privatnosti. Vi imate pravo da u bilo kojem trenutku opozovete svoj pristanak ili da podnesete prigovor na našu upotrebu vaših ličnih podataka, sve u skladu s procesima navedenim u našoj Izjavi o privatnosti.

4.5 Dodeljeno autorsko pravo

Slažete se da ste dostavom bilo kojeg materijala ili informacija Kompaniji na Kompaniju preneli i sva autorska prava koja postoje na tom materijalu ili informacijama i da ste Kompaniji time dopustili upotrebu tih materijala i informacija u okviru ovih Uslova korišćenja. Isto tako ste se obavezali da nećete objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način dostavljati bilo kakve materijale ili podatke na kojima postoji autorsko pravo u vlasništvu druge fizičkog ili pravnog lica i da garantujete da su svi s vaše strane dostavljeni materijali i podaci vaše originalno delo i da ih niste na nikakav način pribavili od nijedne treće strane.

4.6 Zakonit pristup

Vi garantujete i morate obezbediti da vaš pristup Veb sajtu i korišćenje Usluge nisu nezakoniti ili zabranjeni zakonima koji važe za vas. Vi ste jedini odgovorni za zakonitost svojih postupaka u skladu sa svim primenjivim zakonima.

4.7 Izloženost virusima

Vi morate preduzeti vlastite mere opreza kako biste osigurali da vas postupak koji koristite za pristup Veb sajtu ne izlaže riziku od virusa, zlonamernog računarskog koda ili drugih oblika ometanja koji mogu da oštete vaš računarski sistem. Kako bismo izbegli svaku nedoumicu, mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakve smetnje ili oštećenja na vašem računarskom sistemu koje nastanu u vezi s vašim korišćenjem Usluge, Veb sajta ili bilo kojeg povezanog Veb sajta.

4.8 Sadržaj profila

(a) Samo vi ste odgovorni za sadržaj svog profila, poruka, video i audio zapisa i drugog materijala koji ste preneli ili budete preneli u Uslugu ili poslali drugim članovima Usluge. (b) Slažete se da na svojem profilu ili na Veb sajtu nećete prenositi ili objavljivati nikakav sadržaj koji:

(i) je nasilan, opscen, nepristojan, uvredljiv, seksualno orijentisan, preteći, uznemiravajući, rasno uvredljiv ili neprimeren, ili za koji mi prema vlastitom nahođenju smatramo da je na bilo koji drugi način neprimeren; ili (ii) prikazuje, opisuje, identifikuje ili aludira na bilo koje lice osim na vas same.

4.9 Interakcija sa članovima

Vi ste jedini odgovorni za svoju interakciju s ostalim članovima Usluge.

4.10 Negativni savezi

Izjavljujete, garantujete i obavezujete se:

(a) da bez prethodnog odobrenja lica koje vam je informaciju dostavilo nikome nećete razotkrivati nijednu informaciju do koje ste došli putem Usluge; (b) da Uslugu nećete koristiti za učestvovanje u bilo kojem obliku uznemiravanja ili uvredljivog ponašanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na distribuisanje bilo kojeg seksualnog i / ili rasno uvredljivog, nasilničkog, pretećeg, vulgarnog, opscenog, uznemiravajućeg, klevetničkog delovanja bilo koje vrste, kao ni bilo koji nezakoniti ili ilegalni materijal, ili bilo koji materijal koji krši ili koji bi kršio prava druge stranke (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost); (c) da Uslugu nećete da koristite kako bi se bavili grupnim seksualnim aktivnostima i da kontakte nećete da koristite u svrhu vanbračnih susreta ili afera, u svrhe angažovanja ili bavljenja prostitucijom ili bilo kojim drugim aktivnostima koje mogu biti ilegalne u vašoj državi prebivališta; (d) da se nećete lažno predstavljati kao bilo koja osoba ili lažno predstavljati svoju dob ili bračni status i da u svoj profil nećete stavljati podatke koji su lažni ili na bilo koji način pogrešni; (e) da nećete loviti ili skupljati email adrese ili druge kontaktne podatke drugih korisnika Usluge elektronskim ili drugim sredstvima i da usluge nećete koristiti za prenos spama, lančanih pisama, „junk" pošte ili sudelovati u neželjenoj masovnoj distribuciji emailova; (f) da Uslugu ili Veb sajt nećete koristiti za bilo kakve neovlašćene komercijalne svrhe; (g) da nećete da tražite novac ili podatke o bankovnom računu ili kreditnoj kartici ili poverljive finansijske podatke od bilo kojeg člana ili drugog korisnika Usluge ili Veb sajta; (h) da nećete da šaljete novac ili dajete finansijske podatke bilo kojem licu s kojim ste imali komunikaciju ili koje ste upoznali putem Veb sajta. Kompanija neće biti odgovorna za gubitak (finansijski ili bilo kakav drugi gubitak) koji ste pretrpeli kao posledicu takvog ponašanja. Dajete svoju saglasnost da ćete prijaviti sve koji pokušavaju da skupe novac ili pribave finansijske informacije, i to ili tako da se obratite Korisničkoj podršci ili pomoću funkcije "Prijavi zloupotrebu" na profilu člana; (i) da nećete da tražite niti zahtevate šifru od drugih članova; (j) da Uslugu nećete da koristite za distribuciju, promociju ili bilo kakvo drugo objavljivanje bilo kojeg materijala koji se odnosi na skupljanje sredstava, oglašavanje ili nuđenje robe ili usluga; (k) da nećete uznemiravati druge s nastavljanjem pokušavanja komuniciranja s nekim ko vas je jasno zamolio da prekinete komunikaciju; (l) da nećete objavljivati ili prenositi materijal koji sadrži viruse ili druge računarske kodove, fajlove ili programe koji su osmišljeni da ograniče ili unište funkcionalnost računarskog softvera ili hardvera; (m) da nećete objavljivati ili na bilo koji način prenositi bilo kakve podatke za kontakt, uključujući ali bez ograničenja email adrese, telefonske brojeve, adrese stanovanja, instant mesendžer ID-ove, korisnička imena na Facebook-u, URL-ove ili puna imena putem vaših javno objavljenih podataka; (n) da nećete koristiti botove za prijavu na Uslugu; (o) da prilikom telefonskog razgovora s našim radnicima u službi za korisnike ili tokom bilo kakvog komuniciranja s njima nećete da budete nasilni, opsceni, nepristojni, uvredljivi, seksualno orijentisani, preteći, uznemiravajući ili rasno uvredljivi („uvredljivo ponašanje"). Vi dajete svoju saglasnost da u slučaju vašeg uvredljivog ponašanja, a koje će se kao takvo odrediti prema našem vlastitom nahođenju, mi imamo pravo da odmah prekinemo vaše članstvo, a vi nemate pravo na povrat bilo kakvih uplata koje smo primili od vas; (p) da ste stariji od 18 godina. Svi članovi naših veb sajtova moraju da budu stariji od 18 godina. Naša kompanija ima nultu toleranciju prema bilo kakvom pokušaju bilo kojeg člana da se uključi u bilo kakav oblik sajber-seksa, seksualne komunikacije ili seksualnog kontakta sa bilo kojim maloletnim licem. Nakon što primimo obaveštenje o bilo kakvoj nezakonitoj ili neprimerenoj komunikaciji s maloletnim licem, podnećemo prijavu odgovarajućoj agenciji za provedbu zakona, zajedno sa svim podacima.

4.11 Obaveštenje o kršenju autorskih prava

(a) Kompanija poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako na Veb sajtu naiđete na prikazani sadržaj za koji sumnjate da pripada vama ili trećoj strani, a taj se sadržaj prikazuje na način koji krši ili vam se barem čini da krši vaša autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju trećoj strani, o tome možete da obavestite Kompaniju, a pritom dostavite sledeće podatke:

(i) vaše podatke za kontakt - uključujući adresu, telefonski broj i email adresu; (ii) elektronski ili fizički potpis lica ovlašćenog da preduzima radnje u ime vlasnika autorskog prava ili drugog interesa vezanog uz intelektualno vlasništvo; (iii) opis dela ili drugog intelektualnog vlasništva za koje se sumnja da krši ili kojim se krše određena prava; (iv) naziv veb sajta na kojem se nalazi materijal za koji se sumnja da krši prava; (v) opis mesta na kojem se nalazi sumnjivi materijal na Veb sajtu; (vi) vaša izjava kojom: (A) opisujete vaše uverenje u dobroj veri da sporna upotreba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, agenta ili zakona; (B) kojom pod krivičnom odgovornošću izjavljujete da su podaci navedeni u vašem obaveštenju tačni i da ste ih dali u dobroj veri te da ste vlasnik autorskih prava ili intelektualnog vlasništva ili da ste ovlašćeni preduzimati radnje u ime vlasnika autorskih prava ili intelektualnog vlasništva.

Obaveštenja se mogu poslati na:
InternationalCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia Email adresa: copyright@InternationalCupid.com

4.12 Upotreba slika

Izjavljujete da vezano uz odredbe točke 4.5, dostavljanjem fotografija, materijala, informacija ili sadržaja Kompaniji, dajete svoj pristanak i da ste saglasni da Kompanija može da:

(a) reproducira, koristi, kopira, izvodi, prikazuje, distribuira I koristi materijal, informacije ili sadržaj; (b) pripremiti iz njih izvedena dela ili ih uključiti u druga dela i druge medije; i (c) licencirati drugima prava koja su dodeljena Kompaniji i navedena u gornjoj odredbi 4.12 (a) i 4.12 (b), a vi se slažete sa bilo kojom i svakom takvom upotrebom, uključujući, ali bez ograničenja u bilo koje promotivne ili komercijalne svrhe. Takođe garantujete da imate pravo davanja saglasnosti iz ove klauzule.

4.13 Naručivanje nevesti putem pošte

Ovaj Veb sajt ne radi i ne sme se smatrati da na bilo koji način pomaže, nabavlja, promoviše ili pruža usluge "naručivanja" neveste. Potvrđujete da ste upoznati da država u kojoj živite može da zabrani oglašavanje usluga „dogovaranja braka" ili nagovaranje lica da učestvuju u zaključivanju brakova.

Ako imate prebivalište na Filipinima, Belorusiji ili bilo kojoj drugoj nadležnosti koja zabranjuje usluge „dogovaranja" brakova svojim stanovnicima, ovime garantujete, izjavljujete i potpisujete da Uslugu ili Veb sajt nećete da koristite u nijednu svrhu koja bi bila u suprotnosti s bilo kojim zakonom koje zabranjuje „dogovaranje" braka. Ovime potvrđujete i saglasni ste da ste samo vi odgovorni da obezbedite da ne prekršite zabranu dogovaranja braka, a takođe potvrđujete i saglasni ste da se oslobađanje odgovornosti sadržano u članu 17. Odnosi na bilo kakvo vaše kršenje bilo kojeg zakona koji zabranjuje dogovaranja brakova.

5. Informacije

5.1 Informacije o praćenju

Zadržavamo pravo nadziranja svih profila, poruka, četa, instant poruka, video zapisa i audio zapisa kako bismo osigurali da su u skladu s uslovima ovih Uslova korišćenja. Kako bismo kupcima pružili najviši nivo usluge i najsigurnije onlajn okruženje, mi smo angažovali jednu ili više trećih strana za pružanje onlajn funkcija bezbednosti za naše korisnike. Pružanje ove bezbednosti zahteva skupljanje određenih ne-ličnih podataka s vašeg računara ili drugog uređaja putem kojeg pristupate našim veb sajtovima. Izričito prihvatate i saglasni ste s našim skupljanjem određenih ne-ličnih podataka, direktno ili od strane trećih provajdera usluga sigurnosti, koji će se koristiti u samo jednu svrhu – a to je obezbeđenje bezbednog i zaštićenog online okruženja za vas. Iako se ne skupljaju lični podaci, garantujemo vam da sve treće strane s kojima ugovorimo usluge bezbednosti poštuju najviše standarde zaštite podataka i privatnosti.

5.2 Uređivanje podataka odnosno informacija

Iako ne pregledavamo i ne možemo da pregledamo sve poruke ili druge materijale koji su objavljeni ili poslati od strane članova Usluge i zato nismo odgovorni za bilo kakav sadržaj tih poruka ili materijala, ipak zadržavamo pravo, ali bez ikakve obaveze, da izbrišemo, premestimo ili uredimo poruke ili materijale (uključujući profile, poruke, videozapise i audio snimke) za koje prema vlastitom nahođenju smatramo da krše ove Uslove korišćenja ili da su na neki drugi način neprihvatljivi.

5.3 Bezbednost podataka

Nažalost, za niti jedan prenos podataka putem interneta ne može da se garantuje potpuna bezbednost. Iako se trudimo zaštititi takve podatke, ne garantujemo i ne možemo da obezbedimo bezbednost svih podataka koje nam pošaljete ili koje mi prenosimo drugim dozvoljenim trećim stranama u skladu s našom Izjavom o privatnosti. U skladu s tim, izričito prihvatate da se sve informacije koje nam pošaljete prenose na vaš rizik.

Nadalje, izričito pristajete na naš prenos vaših ličnih podataka ovlašćenim trećim stranama, unutar i izvan nadležnosti u kojoj živite, uz potpuno poznavanje s time povezanih rizika, posebno kada takve druge nadležnosti nemaju isti ili sličan nivo zaštite kao što je to slučaj u vašoj državi prebivališta. Imate pravo da opozovete svoj pristanak ili da podnesete prigovor na našu upotrebu vaših ličnih podataka u svakom trenutku i u skladu s procesom navedenim u našoj Izjavi o privatnosti.

Bez obzira na gore navedeno, nakon što primimo vaše podatke, preduzećemo sve razumne korake za očuvanje bezbednosti takvih podataka.

6. Ograničena upotreba

Osim ako se u pismenoj formi ne dogovorimo drugačije, omogućićemo vam pristup Veb sajtu samo za vašu ličnu upotrebu. Preduzećima, grupama, organizacijama i kompanijama zabranjeno je registrovanje u svojstvu člana. Za vašu isključivo ličnu upotrebu ovlašćeni ste isprintati kopiju svih podataka koji se nalaze na Veb sajtu, osim ako je to izričito zabranjeno.

7. Direktni marketing

Izričito se slažete i dajete svoj pristanak da vaše lične podatke koje je Kompanija skupila, ona može i da koristi i razotkrije u svrhu direktnog marketinga. Vi imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoj pristanak ili da podnesete prigovor na našu upotrebu vaših ličnih podataka, u skladu s procesom navedenim u našoj Izjavi o privatnosti.

8. Komunikacija

Kompanija zadržava pravo da vam pošalje elektronsku poštu u vezi s izmenama ili dopunama Usluge ili bilo kojeg proizvoda i usluge Kompanije i njenih povezanih kompanija.

9. Oglasi

9.1 Isključiva odgovornost

Odgovornost za sadržaj reklama (ako ih ima) koje se prikazuju na Veb sajtu (uključujući linkove do sopstvenih veb sajtova oglašavača) snosi samo oglašavač. Objavljivanje takvih reklama ne predstavlja preporuku ili potvrdu proizvoda ili usluge oglašavača od strane Kompanije. Svaki oglašivač je sam odgovoran za bilo kakvo predstavljanje u vezi s njegovim oglašavanjem.

10. Vlasništvo intelektualnog vlasništva

Kompanija zadržava sva prava, naslove i interese u vezi s Uslugom i Veb sajtom te odgovarajuća prava intelektualnog vlasništva, a takođe zadržava i sva prava koja nisu izričito dodeljena.

10.1 Autorska prava

Autorsko pravo na Usluzi i web stranici (uključujući tekst, grafiku, logotipe, ikonice, zvučne snimke i softver) u vlasništvu je Kompanije ili Kompanija za isto ima licence. Osim u svrhu i pod uslovima propisanim Zakonom o autorskim pravima 1968. (Cth) i sličnim zakonima koji važe u državi u kojoj prebivate, osim ako je izričito odobreno ovim Uslovima upotrebe, ne možete u bilo kojoj formi i bilo kojim sredstvima:

(a) prilagoditi, reproducirati, arhivisati, distribuirati, printati, prikazivati, izvoditi, objavljivati ili stvarati izvedene radove iz bilo kojeg dela Usluge ili Veb sajta; ili (b) komercijalizovati bilo koje informacije, proizvode ili usluge dobivene od bilo kojeg dela Usluge ili Veb sajta;

bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

10.2 Zaštitni znakovi

Osim ako je drugačije navedeno, bilo koji rad ili uređaj na koji je pričvršćen simbol ™ ili ® predstavlja registrovani zaštitni znak. Ako koristite bilo koji od zaštitnih znakova u vlasništvu Kompanije i u vezi s našim aktivnostima, proizvodima ili uslugama, morate da uključite izjavu o tome da zaštitni znak pripada Kompaniji. Naše zaštitne znakove ne smete da koristite:

(a) u vašim zaštitnim znakovima, ili kao celinu ili kao deo vaših vlastitih zaštitnih znakova; (b) u vezi s aktivnostima, proizvodima ili uslugama koje nisu naše; (c) na način koji može da bude zbunjujući, pogrešan ili koji dovodi u dilemu; ili (d) na način koji omalovažava nas ili naše podatke, proizvode ili usluge (uključujući bez ograničenja Uslugu i Veb sajt).

11. Povezani veb sajtovi

11.1 Linkove dajemo samo radi praktičnosti

Web sajt može da sadrži linkove na druge Veb sajtove ("Povezani Veb sajtovi"). Ti se linkovi nude samo radi praktičnosti i možda neće biti aktualni ili održavani. Mi nismo odgovorni za sadržaj ili prakse privatnosti povezane s povezanim Veb sajtovima.

11.2 Nema potvrde

Naši linkovi na povezane Veb sajtove ne smeju da se smatraju kao potvrda, odobrenje ili preporuka koje bi Kompanija davala za vlasnika ili operatera povezanih Veb sajtova ili bilo koju informaciju, grafiku, materijale, proizvode ili usluge na koje se odnose ili koje sadrže povezani Veb sajtovi, osim ako jeste i u meri u kojoj je propisano suprotno. Preporučujemo da pre korišćenja povezanog Veb sajta pregledate uslove korišćenja i politiku privatnosti tog povezanog Veb sajta.

12. Izjava o zaštiti privatnosti

Obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe naše Izjave o privatnosti koja se nalazi na Veb sajtu koju možemo povremeno da izmenimo u skladu s primenjivim zakonima i našim operacijama.

Izričito dajete svoj pristanak na naše skupljanje, obradu i upotrebu vaših ličnih podataka na način i u svrhe koji su navedeni u našoj Izjavi o privatnosti. Vi imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoj pristanak ili da podnesete prigovor na našu upotrebu vaših ličnih podataka, u skladu s procesom navedenim u našoj Izjavi o privatnosti.

Lične podatke ne prodajemo trećim licima i ne dajemo ih trećim licima u nikakve poslovne svrhe (osim ako je ta poslovna svrha izričito navedena u našoj Izjavi o privatnosti). Dajemo vase lične podatke trećim licima koja su naši pružaoci usluga pod okolnostima određenim u našoj Izjavi o privatnosti i drugim članovima Dating Group koji nude dejting usluge u trenucima i na način koji je opisan u našoj Izjavi o privatnosti.

13. Prodaja Veb sajta ili Usluga

Slažete se i izričito dajete pristanak na to da ako Kompanija prodaje Veb sajt, Usluge ili njeno poslovanje (ili bilo koji njegov deo) ili ako dođe do promene u nadzoru Kompanije, Kompanija može da Lične podatke, Lične podatke specijalne kategorije i bilo koje druge informacije koje ste preneli na Veb sajtu ili Uslugu (uključujući fotografije i vaš javni profil) razotkriti, dodeliti ili na drugi način preneti kupcu ili novom nadzornom subektu ili pojedincu, a u svrhu direktnog marketinga ili da vam osigura vršenje Usluga.

Prihvatate i izričito se slažete da se novi kupac ili novi nadzorni subekat ili pojedinac može da nalazi u državi koja nije vaša država prebivališta ili u državi u kojoj vi ne živite, a vi pristajete na prenos ličnih podataka u države koje nisu država vašeg prebivališta.

14. Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

14.1 Prava potrošača prema australskom Zakonu o potrošačima

Lica koja su pod australskom jurisdikcijom imaju celi niz prava i pravnih sredstava koja su predviđena australskim Zakonom o potrošačima (u nastavku teksta: ACL).

14.2 Garancije za robu i usluge za ličnu i domaću upotrebu ili konzumaciju i upotrebu ili konzumaciju u kućanstvu

Na području australske jurisdikcije, gde isporučujemo robu ili usluge vrste koja se obično koristi za ličnu, domaću ili kućansku potrošnju ili upotrebu, prava potrošača koja su predviđena ACL-om nisu ničim ograničena ili isključena.

14.3 Garancije za robu i usluge koje nisu namenjene za ličnu i domaću upotrebu ili konzumaciju i upotrebu ili konzumaciju u kućanstvu

U australskoj jurisdikciji, gde isporučujemo robu ili usluge takve vrste koja nije za ličnu, domaću ili kućansku upotrebu ili potrošnju i koja ne košta više od $40,000, garancije i prava potrošača ograničena su na:

(a) u slučaju robe:

(i) zamenu robe ili isporuku ekvivalentne robe; (ii) popravak takve robe; (iii) plaćanje zamene takve robe ili sticanje ekvivalentne robe; ili (iv) plaćanje troškova popravka robe; i

(b) u slučaju usluga:

(i) ponovno pružanje usluge; ili (ii) plaćanje troškova ponovnog pružanja usluga.

14.4 Nema garancije za tačnost

U skladu s odredbama 14.2. i 14.3. ne dajemo nikakve garancije ili garancije da su materijal ili informacije pružene putem Usluge ili na Veb sajtu (uključujući bilo koji profil članova, savet, mišljenje, izjava ili druge informacije koje je prikazala, prenela ili distribuirala Kompanija ili bilo koji član ili bilo koje drugo lice ili entitet) pouzdani, tačni ili celoviti ili da će vaš pristup Usluzi ili Veb sajtu biti neprekinut, pravovremen ili bezbedan. Ne odgovaramo za gubitak koji je posledica bilo kakvih radnji ili oslanjanja na bilo koje informacije ili materijale pružene putem Usluge ili na Veb sajtu. Trebali bi da se lično raspitate pre nego što poduzmete bilo kakve radnje ili pre nego što se oslonite na bilo koju informaciju ili materijal koji se pojavljuje na Veb sajtu. Vi prihvatate činjenicu da svako oslanjanje na bilo koji takav materijal ili informaciju predstavlja radnju koju ste poduzeli na vlastiti rizik.

14.5 Nema garancija u pogledu raspoloživosti

U skladu s odredbama 14.2 i 14.3, ne garantujemo da Usluga ili Veb sajt neće da ima prekida ili grešaka. Usluga se distribuira na način "tako kako jeste". Može da dođe do kašnjenja, propusta i prekida u dostupnosti Usluge ili Veb sajta. Ako je to zakonom dozvoljeno, potvrđujete da se Usluga (i dostupnost Veb sajta) pružaju bez ikakvih garancija bilo koje vrste, bilo izričitih bilo pretpostavljenih, uključujući, ali ne ograničavajući se na pretpostavljene garancije prodavanosti i pogodnosti za određenu svrhu.

14.6 Isključenje implikovanih garancija

U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i podložno odredbama 14.2. i 14.3., isključuju se svi uslovi ili garancije koji bi se inače podrazumevali u ovim Uslovima korišćenja. Ako zakon implicira bilo koji uslov ili garanciju, a taj zakon zabranjuje da isključimo ili izmenimo primenu ili našu odgovornost prema bilo kojem takvom uslovu ili garanciji, taj će se uslov ili garancija smatrati uključenim, no naša je odgovornost ograničena za kršenje tog uslova ili garancije na jedno ili više od sledećeg:

(a) ako se kršenje odnosi na robu:

(i) zamena robe ili isporuka ekvivalentne robe; (ii) popravak takve robe; (iii) plaćanje troškova zamene robe ili sticanja jednake robe; ili (iv) plaćanje troškova popravka robe; i

(b) ako se kršenje odnosi na Usluge:

(i) ponovno pružanje Usluga; ili (ii) plaćanje troškova ponovnog pružanja usluga.

14.7 Nema odgovornosti za gubitak

Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji su prouzročeni na bilo koji način (uključujući i iz nepažnje), koju možete da direktno ili indirektno pretrpite u vezi s vašim korišćenjem Usluge, Veb sajta ili bilo kojeg povezanog Veb sajta, a ne prihvatamo niti bilo kakvu odgovornost za bilo koju gubitak koji proističe iz vašeg korišćenja ili oslanjanja na informacije sadržane u Usluzi ili na našim Veb sajtovima ili na sajtovima kojima se pristupa s našeg Veb sajta. Da bismo izbegli sve dvojbe i da više navedeno nije previše uopšteno, navodimo sledeće:

(a) Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakve direktne, indirektne, privremene, slučajne, posebne ili posledične štete koje proizlaze iz ili su na bilo koji način povezane s vašim korišćenjem Usluge ili Veb sajta ili bilo kakvim kašnjenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge ili Veb sajta ili za bilo kakve informacije, proizvode i druge usluge dobivene putem Usluge ili Veb sajta ili koje na drugi način proističu iz korišćenja Veb sajta, bilo da se to bazira na ugovoru, nepažnji ili drugom uzroku, strogoj odgovornosti ili na neki drugi način, i to čak i u slučaju ako je Kompanija obaveštena o mogućnosti takve štete; (b) Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakve informacije ili materijale koje pošaljete Usluzi ili Veb sajtu, a ne prihvatamo niti bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ili zloupotrebu bilo kakvih podataka ili materijala koje pošaljete Usluzi ili Veb sajtu drugih članova ili korisnika; (c) Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost za ponašanje bilo kojeg člana ili drugog korisnika Usluge, uključujući bez ograničenja bilo koje ponašanje koje bilo kojem licu uzrokuje fizičku povredu.

15. Posebna upozorenja u vezi s onlajn dejtingom

15.1 Rizici

Vi potvrđujete da ste upoznati da u onlajn dejtingu postoje rizici, uključujući bez ograničenja upoznavanje s maloletnim licima ili licima koje deluju pod lažnim izgovorom ili u kriminalne svrhe. Vi se slažete da ćete preduzeti sve potrebne mere opreza u komunikaciji ili sastanku s drugim korisnicima, posebno ako se odlučite na lični sastanak. Pored toga prihvatate da ćete pre korišćenja usluge pregledati naše internetske savete za bezbednost.

15.2 Nema garancije za identitet članova

Vi potvrđujete da ste upoznati sa činjenicom da je provera autentičnosti korisnika na internetu izuzetno teška. Kompanija ne može da garantuje, i ne garantuje da je svaki član ili korisnik Usluge upravo onaj za koga tvrdi da jeste. Nadalje, Kompanija ne može da garantuje i ne garantuje da su profili članova pouzdani, tačni ili potpuni. Prema tome, morate biti oprezni u odnosima s drugim članovima ili korisnicima Usluge ili Veb sajta.

16. Prekid

16.1 Sporazum koji je na snazi za članove

Ovaj Ugovor ostaje u punoj snazi i za vas važi sve dok ste član Usluge ili dok na drugi način koristite Veb sajt.

16.2 Kada vi raskidate članstvo

Vi imate pravo da u svakom trenutku raskinete članstvo, iz bilo kojeg razloga, a taj raskid počinje da važi odmah nakon prijema vašeg pismenog obaveštenja o raskidu. Obaveštenje o raskidu može da se dostavi na adresu koja se nalazi u odeljenju „Kontaktirajte nas" na Veb sajtu, može se poslati emailom na adresu navedenu u odeljenju „Kontaktirajte nas" na Veb sajtu ili se može izvršiti klikom na „link" „Raskini članstvo" u odeljenju članova na Veb sajtu. Ako raskinete članstvo, nećete imati pravo na povrat članarine.

16.3 Posebno pravo raskida za neke stanovnike SAD-a

Ako ste u trenutku početka vaše pretplate stanovnik Arizone, Kalifornije, Konetikata, Ilinoja, Ajove, Minesote, Njujorka, Severne Karoline, Ohaja ili Viskonsina, na vas se primenjuje sledeća odredba:

(a) Možete da raskinete ovaj Ugovor, bez kazne ili obaveze, u bilo kojem trenutku u roku od tri (3) radna dana od pretplate za plaćene usluge (otkazni rok). Za raskid ovog ugovora morate da nam pošaljete potpisano i datirano obaveštenje preporučenom ili overenom poštom u kojem ste naveli da raskidate ovaj ugovor ili napišete nešto u tom smislu. Ovo se obaveštenje šalje na adresu: InternationalCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. Ako obaveštenje o raskidu vašeg ugovora o pretplati pošaljete ili dostavite u otkaznom roku, Kompanija će u propisanom roku vratiti sva izvršena predmetna plaćanja.

Ako ste u trenutku početka vaše pretplate stanovnik Kalifornije, Ilinoja, Njujorka ili Ohaja, za vas važi sledeća odredba:

(b) U slučaju da umrete pre isteka perioda pretplate, vaše nasljedstvo ima pravo na povrat onog dela bilo kojeg plaćanja koje ste izvršili za svoju pretplatu, koji može da se pripiše periodu nakon vaše smrti. U slučaju da postanete ozbiljno onemogućeni (i da više ne možete da koristite veb sajt) pre kraja perioda pretplate, imaćete pravo na povrat onog dela bilo kojeg plaćanja koje ste izvršili za svoju pretplatu, koji može da se pripiše periodu nakon invaliditeta, i to na način da pošaljete obaveštenje Kompaniji na sledeću adresu: InternationalCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Prekid vašeg pristupa Usluzi

Mi imamo pravo, prema vlastitom nahođenju (našoj diskrecionoj oceni), blokirati, ukinuti ili obustaviti vaš pristup celoj Usluzi ili delu Usluge, i to u svakom trenutku, sa ili bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja bilo kakvu prevaru, zloupotrebu ili bilo kakvu drugu nezakonitu aktivnost, ili onog što bi moglo utecati na korišćenje Usluge od strane drugih lice.

16.5 Kada mi prekidamo vaše članstvo

Imamo pravo da odmah raskinemo vaše članstvo i vaš pristup Usluzi, i to u svakom trenutku, ako utvrdimo (prema našoj diskrecionoj oceni) da ste prekršili ovaj Ugovor. Obaveštenje o raskidu biće dostavljena na poslednju email adresu koju ste nam poslali. Sve unapred plaćene naknade vezane za period nakon raskida, vratiće vam se nakon što se odbiju troškovi ili gubici koje je Kompanija pretrpela radi vašega članstva.

16.6 Deaktiviranje zbog nekorišćenja

Vaš račun možemo da deaktiviramo ako Uslugu niste koristili 6 meseci zaredom, osim ako nemate aktivnu plaćenu pretplatu.

16.7 Prekid prema propisima o potrošačkim ugovorima (informacije, raskid i dodatne naknade) iz 2013. godine

Ovaj se deo na vas odnosi samo ako ste "potrošač" kako je to definisano u Pravilima o potrošačkim ugovorima (informacije, otkazivanje i dodatne naknade) iz 2013. godine (u nastavku teksta: Propisi) i ako stanujete u Ujedinjenom Kraljevstvu i još niste započeli s korišćenjem Usluge. U slučaju ako se Propisi primenjuju na ove Uslove korišćenja, članstvo možete da raskinete u roku od četrnaest (14) dana od registrovanja kao član Usluge, i to tako da pošaljete pismeno obaveštenje. Uslugu možete koristiti odmah nakon što ste se registrovali kao član.

(a) Ako ste započeli s korišćenjem naše usluge unutar četrnaestog (14) dana otkaznog perioda koji vam je osiguran u skladu s Pravilima o potrošačkim ugovorima (informacije, raskid i dodatne naknade) iz 2013. godine, smatra se da ste zatražili da vam pružamo uslugu. U slučaju ako ste zatražili da vam pružamo uslugu, moraćete da platite vrednost usluge do trenutka otkazivanja usluge. Smatra se da ste počeli koristiti uslugu, ako ste napravite nešto od sledećeg:

(i) slanje poruka članovima; (ii) čitanje primljenih poruka članova; (iii) Slanje Interesovanja članovima.

(b) Ako niste započeli s korišćenjem naše usluge unutar četrnaestog (14) dana otkaznog roka koji su vam osigurani u skladu s Pravilima o potrošačkim ugovorima (informacije, otkazivanje i dodatne naknade) iz 2013. godine, dobićete povrat svih naknada koje uplatili u roku od 14 dana od našeg prijema vašeg obaveštenja o raskidu.

16.8 Prekid prema Direktivi o Pravima Potrošača 2011/83/EU

Ovaj deo se odnosi na vas samo ako ste "potrošač" prema definiciji Direktive o Pravima Potrošača 2011/83/EU ("Propisi") i živite u Evropskoj uniji i niste počeli da koristite uslugu. U slučaju da se Propisi primenjuju na ove Uslove korišćenja, možete da prekinete svoje članstvo u roku od četrnaest (14) dana od registrovanja kao član Usluge tako što ćete poslati pisanu obavest. Možete da koristite Uslugu odmah nakon registracije kao član.

(a) Ukoliko ste počeli da koristite našu uslugu unutar otkaznog roka od četrnaest (14) dana na koji imate pravo prema Direktivi o Pravima Potrošača 2011/83/EU, smatraće se da ste tražili da vam pružamo uslugu. U slučaju da ste tražili da vam pružamo uslugu, morate da platite vrednost usluge do trenutka kad je otkažete. Smatraće se da ste počeli da koristite uslugu ako uradite bilo šta od navedenog:

(i) Slanje poruke članovima;
(ii) Čitanje primljene poruke od članova;
(iii) Slanje lajkova članovima.

(b) Ukoliko niste počeli da koristite uslugu unutar otkaznog roka od četrnaest (14) dana na koji imate pravo prema Direktivi o Pravima Potrošača 2011/83/EU, biće vam vraćene sve naknade koje ste platili u roku od 14 dana od našeg primanja vaše obavesti o otkazivanju.

17. Oslobađanje odgovornosti

U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, vi dajete svoj pristanak na oslobađanje odgovornosti, zaštitu i držanje Kompanije, njenih povezanih kompanija povezanih organa korporacije, akcionara, službenika, radnika, agenata i predstavnika oslobođenim odgovornosti za i protiv svih potraživanja, gubitka, štete, poreza (uključujući porez na usluge i robu), odgovornost i / ili rashode (uključujući pravne troškove s punom odštetom) koje mogu snositi Kompanija, njene podružnice, povezani organi korporacija, akcionari, službenici, radnici, agenti i predstavnici koji proizlaze iz ili u vezi s:

(a) vašim bilo kakvim kršenjima ovih uslova; (b) vašom bilo kakvom neovlašćenom upotrebom veb sajta koja je povezana s vama ili se s vama može povezati; (c) svakim kršenjem bilo kojeg zakona od strane vas; i (d) bilo kojom radnjom ili propustom koje počinite u vezi s veb sajtom.

Dajete svoju saglasnost da ćete u potpunosti sarađivati u obrani bilo kojeg zahteva. Zadržavamo pravo (ali nismo ni pod kakvom obavezom) da ćemo preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim slučajem koji je na bilo koji drugi način podvrgnut vašoj krivnji, pod uslovom da ostanete odgovorni za bilo koji takav zahtev.

18. Uopšteno

18.1 Nepoštivanje uslova

Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje ovih Uslova korišćenja, ako takav neuspeh nastaje zbog okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole.

18.2 Odricanje

Ako se jednom prilikom odreknemo bilo kojeg prava koje nam pripada prema ovim Uslovima korišćenja, to ne znači da se neko može pozivati na to naše odricanje i ne znači da se nam to pravo može automatski oduzeti u nekoj drugoj prilici.

18.3 Odvojivost

Ako se bilo koji od ovih Uslova korišćenja smatra nevažećim, neprovedivim ili nezakonitim iz bilo kojeg razloga, preostali Uslovi korišćenja i dalje ostaju na snazi i važeći.

18.4 Jezik ugovora

Jezik ovog Ugovora je engleski. Ako je Kompanija pružila prevod engleske verzije ovog Ugovora, upoznati ste i slažete se da je prevod napravljen samo radi vaše pogodnosti. Ako postoji neslaganje između verzije ovog Ugovora na engleskom jeziku i prevoda, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

18.5 Izmene

Zadržavamo pravo na povremenu izmenu ovih Uslova korišćenja. Izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon što je na Veb sajtu objavljeno obaveštenje o tome. Vaše daljnje korišćenje Veb sajta nakon takvog obaveštenja predstavlja ugovor koji vas obavezuje prema tim izmenama i dopunama Uslova korišćenja.

18.6 Dodela

Nijedno svoje pravo koje imate prema ovom Ugovoru ili u pogledu Usluge ili Veb sajta ne smete dodeliti trećoj strani. Kompanija ima pravo dodeliti bilo koja ili sva svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora ili Usluge bilo kojoj trećoj strani. Kad se izabere Kompanija, u slučaju da treća strana preuzme obaveze Kompanije prema ovom Ugovoru, ova će Kompanija biti oslobođena svake odgovornosti u skladu s ovim Ugovorom.

18.7 Međusobni odnos

Slažete se da ne postoji zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili agencijski odnos između vas i Kompanije koji bi bili rezultat ovog Ugovora ili vašeg korišćenja Usluge ili Veb sajta.

18.8 Merodavno pravo

(a) Korisnici koji su rezidenti u Evropskoj uniji slažu se da je ovaj Ugovor regulisan zakonima Engleske i Velsa i daju svoju pristanak da su podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova Engleske i Velsa. (b) Korisnici koji imaju prebivalište u državi koja nije član Evropske unije, slažu se da je ovaj ugovor regulisan zakonima koji su na snazi u Kvinslendu u Australiji i slažu se da su podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova te jurisdikcije.

19. Definicije

U ovim Uslovima korišćenja pojedini izrazi i pojmovi imaju sledeća značenja:

"Zahtev" u odnosu na lice, znači zahtev, traženje, pravno sredstvo, tužbu, ozledu, štetu, gubitak, trošak, odgovornost, tužbu, postupak, pravo na tužbu, zahtev za naknadu ili nadoknadu ili odgovornost nastalu ili usmerenu od lica ili protiv lica, bez obzira na to kako je nastala i bez obzira na to da li je utvrđena ili neizvesna, ili direktna, buduća ili nepredviđena

"Komercijalizirati" znači iskorišćavati, stavljati na tržište, promovisati, razvijati, integrisati, istraživati, prodati i sprovoditi bilo koje druge radnje radi profita ili nagrade;

"Kompanija" znači Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), kompanija koja je registrovana u Novom Južnom Velsu u Australiji i uključuje sve povezane korporacije ili pridružene organe (kao što su ti izrazi definisani u Zakonu o korporacijama iz 2001. godine (Cth)) Cupid Media-e Pty Ltd;

"Dating Group" znači SOL Holdings Limited (No. HE342740, Kipar) i bilo koje od njihovih pridruženih ili povezanih pravnih lica koja kontrolišu i koja pružaju dejting usluge korisnicima.

"EU" znači političku i ekonomsku uniju država članica smeštenih u Evropi koja je poznata i kao Evropska unija;

"Država EU-a" znači bilo koju državu koja je trenutno članica EU-a i država ugovornica EU-a i znači Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska;

"Lični podaci" znače sve podatke koji se odnose na fizičko lice koje može da se identifikuje ("subjekt podataka"); fizičko lice koje može da se identifikuje je ono lice koje se može direktno ili nedirektno identifikovati, posebno na osnovu identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica;

"Plaćene usluge" znači pogodnosti i usluge dostupne članovima Veb sajta koji plaćaju naknadu i imaju važeću pretplatu;

"Izjava o privatnosti" znači Politiku privatnosti Kompanije koja je dostupna na Veb sajtu;

"Usluga" znači sadržaji koji su članovima dostupni na Veb sajtu;

"Lični podaci posebne kategorije" znače lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, podatke o vašem kriminalnom dosjeu, genetske i biometrijske podatke radi jedinstvenog identifikovanja fizičkog lica, podatke koji se tiču zdravlja ili podataka koji se tiču vašeg seksualnog života ili seksualne orijentacije.

"Web sajt" znači ovaj veb sajt koji je u vlasništvu i kojim upravlja Kompanija;

"Uslovi korišćenja" znače ove Uslove korišćenja kao i sve povremene izmene i dopune ovih Uslova korišćenja koji predstavljaju ugovor između vas i Kompanije;

"Mi", "Nama" i "Naši" su izrazi koji se odnose na Kompaniju.