Login

Meet Single Japanese Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
International Dating

/

Men

/

Japanese

1 - 35 of 100
MASA
44 Yokohama, Kanagawa, Japan
Seeking: Female 28 - 45
I like many women. I look for a woman who loves my personality and heart more than my property. I like the way of thinking of foreign women more than This is because foreign women value true love. I am non-reliable. But I like both Christian and Buddha thinking. I started as a programr when I was young and worked as an SE, Project leader PM and network engineer. I also have some national qualifications for information processing. Network specialist , first-class information processing qualified person , Type 2 information processing qualified person , and Beginner I 'm still learning. I only make simple something, but I also like cooking. After all, I'm still doing. It's delicious if you eat it yourself So I have free time. Isang taos-puso at mabait. Napakaseryso ng pagkatao niya. Guto ko ang mg tapat na babae. Guto ko ang mg babaeng magiliw. Naghahanap ako ko ng babaeng sa mahal ko sa maho arko ko ko ko kko at ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kato kao ko Hang paraan ng page-iisip ng mg banyagang babae kaysa sa mg babaeng Hapon. Ito ay dahil pinahalagahan ng mg dayuhang babae ang tunay na page-ibig. Hindi ako relihiyoso pago -Ngunit gusto gusto ko Budiano Khatipan. Nagsimula ako bilang programr noong bata PA ako at nagtrabaho bilang SE, project leader PM at network engineer. Mayroon din akong ilang pambansang kwalipikasyon para sa pagproseso ng impormasyon. Espesyalista sa network Kwalipikadong tao sa pagseso ng impormasyon sa unang klase Uri 2 na nagroso ng Impormasyon na kwalipikadong tao , Baghan na administrator... atbp. Kamakailan, pangunahing ginagawa ko ang foreign exchange trading. Nagu-aaral PA ako. Simple lang naman ang ginagawa ko Sabagay , masarap naman kung ikaw mismo ang kakain nito.
Masa
51 Kainan, Wakayama, Japan
Seeking: Female 45 - 70

Next

first
Previous