Các đôi có thực,

các câu chuyện có thực!

Những hội viên đã tìm được tình yêu trên InternationalCupid

Tham gia miễn phí ngay
Hiển 1 - 6 trong tổng số 243

Thanks Internationalcupid!

Found love of my life. Thanks indian cupid

Sanjana

Met my queen here!

Met my beautiful Vietnamese queen here. You can't go wrong 👍. Sign up today! ✌

Josh

Thank you InternationalCupid for your help!

We found each other through this website and now are engaged. Thank you International cupid for your help.

Tim

I'm very thankful!

I'm very thankful in this site because I finally found the man whom I wanna spend the rest of my life..

Michelle

Thank you InternationalCupid!

Happy ever after

Nathan

I found my life partner

InternationalCupid, thank you for the usage of your dating site, i found my life partner. I visit her in the Philippines, i stay for 3 weeks, meet her family, and even participated in her sister wedding. We are engaged, she will be coming to the USA in April. Once again, thank you, and God bless you.

Carl

Cupid Media, Logo của Cupid Media và InternationalCupid.com đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng