Các đôi có thực, các câu chuyện có thực!

Những hội viên đã tìm được tình yêu trên InternationalCupid

Tham gia miễn phí ngay
Hiển 7 - 12 trong tổng số 246

We meet on a vacation

We meet on a vacation Romantic in a yacht Hmpp.i prrfer it We meet on a vacation Romantic in a yacht Hmpp.i prrfer it

الموقع روعة جائتني من السويد وقد كان افضل شئ في حياتي الافضل

الموقع روعة جائتني من السويد وقد كان افضل شئ في حياتي الافضل الموقع روعة جائتني من السويد وقد كان افضل شئ في حياتي الافضل

Thank you InternationalCupid

Through internationcupid! Met in Cyprus Because love is worldwide. Not just next door. Through internationcupid! Met in Cyprus Because love is worldwide. Not just next door.

Thank you InternationalCupid

Finally found my soulmate. Finally found my soulmate.

Finally Found Her!

We have finally found someone really special. After 3 months of chatting we met in beijing and had a wonderfull time. We still have many bounderies to overcome, before we can live together, but i trust these can be overcome trough the love we have for eachother We have finally found someone really special. After 3 months of chatting we met in beijing and had a wonderfull time. We still have many bounderies to overcome, before we can live together, but i trust these can be overcome trough the love we have for eachother

Thank you InternationalCupid

I found one who makes me happy. I found one who makes me happy.