គន្លឹះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការណាត់ជួបតាមអនឡាញ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជួបជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ និងមានបទពិសោធន៍ណាត់ជួបមួយដែលគ្មានការរំខានអ្វីទាំងអស់។ សូមចំណាយពេលអានគន្លឹះសុវត្ថិភាពនៃការណាត់ជួបរបស់យើងខ្ញុំ និង គោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍ ដើម្បីធានាថាបទពិសោធន៍របស់អ្នកគឺមានសុវត្ថិភាព និងពេញចិត្ត។

ការចាប់ផ្តើម

គេហទំព័ររបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​រក្សាភាពអនាមិក​ពីអ្នកប្រើផ្សេងទៀត រហូតដល់អ្នក​មានអារម្មណ៍ថា​រួចរាល់​ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​ដល់​អ្នកប្រើផ្សេងទៀត។

កុំសរសេរព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន​នៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ជាពិសេស​លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល អាសយដ្ឋានផ្ទះ ឬ​នាមត្រកូលរបស់អ្នកជាដាច់ខាត។

ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក​ទៅ​អ្នកប្រើផ្សេងទៀត លុះត្រាតែ​សភាវគតិរបស់អ្នក​ប្រាប់អ្នកថា​នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។

រៀបចំគណនីអ៊ីមែលសម្រាប់តែការណាត់ជួបតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។ វាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាអ៊ីមែលដែលមិនចង់បានទុកមួយកន្លែង។

រក្សាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក​ឲ្យបានសម្ងាត់ល្អ និងប្រាកដថា​វាមិនងាយទាយដឹង។ ជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ពិសេសមានតែមួយសម្រាប់ការណាត់ជួបតាមអនឡាញ ដែលអ្នកមិនប្រើនៅកន្លែងផ្សេង។

ការចៀសវាងពីបញ្ហា

សួរសំណួរច្រើន នៅពេលទំនាក់ទំនង និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​នៅពេល​មានភាពមិនស៊ីគ្នា ឬ​ការស្នើសុំប្រាក់។ ធ្វើការកត់សម្គាល់​បើសិនជាអ្នកសង្ស័យអំពីអ្វីមួយ។

បើអ្នកសង្ស័យនរណាម្នាក់ ឬបើនរណាម្នាក់​សុំប្រាក់ពីអ្នក ចូរប្រើ​ចំណេះដឹងទូទៅ​ រួច​រាយការណ៍​ស្ថានភាពនេះ​មកយើងខ្ញុំ ដោយ​ប្រើ​រូបតំណាង "រាយការណ៍​ការបំពាន" ដែលស្ថិតនៅលើ​ប្រវត្តិរូបរបស់សមាជិក ឬដោយប្រើ​ទម្រង់ស្នើសុំការគាំទ្រអនឡាញ។

យើងខ្ញុំមិនបញ្ជាក់សុពលភាពអត្តសញ្ញាណនៃសមាជិករបស់យើង ឬ​ព័ត៌មាន​ដែល​ពួកគេ​ដាក់ស្នើនៅលើ​ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនឡើយ។ ទោះបីជាយើងខ្ញុំ​ធ្វើសកម្មភាពបំបាត់សមាជិកដែលសង្ស័យទាំងឡាយ វាមិនអាចទៅរួច​ក្នុងការជឿជាក់ 100% ថា​សមាជិកទាំងអស់នឹងស្មោះត្រង់ និងមានសច្ចៈភាព​នៅក្នុងការទាក់ទង​ជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតឡើយ។ ចូរប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រើចំណេះដឹងទូទៅនៅពេលទាក់ទងជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀត។

កុំផ្ញើប្រាក់ទៅនរណាម្នាក់ដែលអ្នកជួបតាមអនឡាញ ប៉ុន្តែមិនទាន់ជួបផ្ទាល់ឲ្យសោះ

មុនពេលអ្នកជួប

ស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបំផុតអំពីបុគ្គលដែលអ្នកកំពុងទាក់ទងជាមួយ មុននឹងជួបពួកគេដោយផ្ទាល់។ ទាក់ទងឲ្យបានច្រើន​ដោយប្រើ​អ៊ីមែល ការផ្ញើសារបន្ទាន់ ឬ​ការជជែក​ មុននឹងតេទៅបុគ្គលផ្សេងទៀត។ កុំបញ្ចេញលេខទូរស័ព្ទ ឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រហូតទាល់តែអ្នកមានអារម្មណ៍​ស្រណុកចិត្តក្នុងការធ្វើដូច្នោះ។

ព្យាយាមស្នើសុំរូបថតជាច្រើន​របស់បុគ្គលដែលអ្នកកំពុងទាក់ទង។ ស្នើសុំមើលរូបថតរបស់បុគ្គលនោះ​ក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នានៅពេលវេលាខុសៗគ្នា​ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ នេះជួយ 'គូររូបភាព' នៃបុគ្គលនោះ និងអាចមានប្រយោជន៍​ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្រើន​ពីបុគ្គលនោះ។

នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តជួបផ្ទាល់ ចូរជ្រើសរើសទីកន្លែងសាធារណៈ និងប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកម្នាក់ ​ថាអ្នកកំពុងទៅទីណា។

ប្រាប់ឲ្យពួកគេដឹងនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកពីការណាត់ជួប។

ខណៈពេលណាត់ជួប

ចំណាយពេលស្វែងយល់ពីបុគ្គលនោះ។ បោះជំហានសន្សឹមៗទៅតាមល្បឿនរបស់អ្នក។

បើណាត់ជួបជាមួយបុគ្គល​ដែលស្ថិតនៅបរទេស ចូរយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ និងចំណាយពេលស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ និងយល់ពី​ការរំពឹងទុករបស់បុគ្គលម្ខាងទៀត​អំពីទំនាក់ទំនង។ ចំណាយពេលជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើន​ដើម្បីយល់ដឹងពីបុគ្គលនោះ កុំគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើ​អ៊ីមែល និងការផ្ញើសារបន្ទាន់។

ការចំណាយពេលវេលាបន្ថែម​ដើម្បីស្វែងយល់ពីបុគ្គលនោះ មុននឹងអ្វីៗឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ នឹងជួយអ្នកចៀសវាង​កំហុសធ្ងន់ធ្ងរ។

មុនពេលអ្នកភ្ជាប់ពាក្យ

ក្នុងមួយឆ្នាំៗ មនុស្សរាប់រយនាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង​ជួបជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេ និងរស់នៅជីវិតមួយដ៏រីករាយ និងពោរពេញដោយក្តីស្រលាញ់ជាមួយគ្នា។ មុនពេលអ្នកភ្ជាប់ពាក្យ ចូរចំណាយពេលពិចារណាអំពីអ្វីដែលអាចដើរខុស និងដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នក។

ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការសម្រេចចិត្តមួយក្នុងចំណោមការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់​បំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ហើយមិនមែនជាអ្វីដែលគួរធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ឡើយ។

ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកដឹងច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានអំពីដៃគូរបស់អ្នក មុននឹងភ្ជាប់ពាក្យ។

ស្វែងយល់ពីមតិ្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់ដៃគូអ្នក៖ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន នៅពេលអ្នករៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ អ្នកក៏ "រៀបការ" ជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដែរ។

បើអ្នកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនរណាម្នាក់មកពីប្រទេសផ្សេង នោះអ្នកគួរតែចំណាយពេល​ស្វែងយល់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការរំលោភបំពាន និងការលែងលះគ្នា​នៅក្នុងប្រទេសរបស់ដៃគូអ្នក។ ប្រទេសជាច្រើន​រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្ត្រាលី ។ល។ មានច្បាប់ការពារស្ថានភាពទិដ្ឋាការរបស់​ស្ត្រីជាជនជាតិបរទេស ដែលអភ័ព្វមករៀបការ ឬភ្ជាប់ពាក្យជាមួយដៃគូដែលរំលោភបំពាន ឬប្រើប្រាស់​ហិង្សា។ នេះមានន័យថា ជាទូទៅអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយ​សម្រាប់បញ្ហា​ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ខណៈដែល​រក្សាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក​ដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះ។

នៅក្នុងករណីលែងលះគ្នា តុលាការក្នុងប្រទេសជាច្រើន​ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី ។ល។ នឹងពិចារណាទៅលើការបែបចែងសមស្របនៃទ្រព្យសម្បត្តិក្នុង​គ្រួសារ​ទាំងអស់ ដោយផ្អែកលើកត្តាជាច្រើន។ ដូច្នេះ អ្នកគួរតែពិចារណា​ថាតើអ្នក​អាចត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងករណីលែងលះគ្នា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសុត្ថិភាពនៃការណាត់ជួប សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដូចខាងក្រោម៖

គន្លឹះសុវត្ថិភាព​នៃការណាត់ជួបតាមអនឡាញ