អំពីយើង

តើ InternationalCupid គឺជាអ្វី?

InternationalCupid គឺជាគេហទំព័រណាត់ជួបអន្តរជាតិឈានមុខគេ ដែលនាំអ្នកនៅលីវដែលកំពុងស្វែងរកដៃគូ​រយៈពេលវែងមកពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យជួបគ្នា​។ យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មដ៏រាក់ទាក់​គួបផ្សំជាមួយមុខងារស្វែងរក និងផ្ញើសារដ៏ទំនើប ដែលនឹងធ្វើឲ្យការស្វែងរកស្នេហាពិតរបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួល និងសប្បាយរីករាយ។

ហេតុអ្វីប្រើ InternationalCupid?

ផ្តល់ជូនសេវាកម្មលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន គួបផ្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ តើអ្នកបានឃើញកម្មវិធីរបស់យើងហើយឬនៅ? មានគោលបំណងបម្រើជូនអ្នកមកពីសាវតាចម្រុះ InternationalCupid ជួយអ្នកស្វែងរកគូស្រករដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នក មិនថាអ្នកស្ថិតនៅទីណាឡើយ។ ការផ្ដោតលើលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកមាន គឺមិនមានព្រំដែនទៅលើមនុស្សដែលអ្នកអាចជួបឡើយ។

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិក InternationalCupid៖

រកមើលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅលីវដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ពោរពេញដោយភាពទាក់ទាញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងស្វែងរកចង់ជួបមនុស្សម្នាក់ដូចជារូបអ្នក។ ជាមួយមូលដ្ឋានសមាជិកដ៏ធំបំផុតមួយនេះ ការស្វែងរកគូស្រករល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកអាចបញ្ចប់នៅទីនេះ។ រកមើល ចូលចិត្ត ផ្ញើសារ និងស្វែងរកតាមរយៈអ្វីក៏បានដែលអ្នកចង់បាននៅលើដៃគូ។ បង្កើតគណនីរបស់អ្នក និងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលដ៏ខ្លី។

ទាក់ទង InternationalCupid

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទង InternationalCupid ជាមួយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះ។

ទាក់ទង InternationalCupid