ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍របស់យើង

InternationalCupid
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

អាសយដ្ឋានការិយាល័យរបស់យើង

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

ទូរស័ព្ទ

សូមត្រៀមព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម​ឲ្យរួចជាស្រេច នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ព្ទ៖

ការហៅទូរស័ព្ទ​ ត្រូវបានឆ្លើយពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រចន្លោះម៉ោង 9:00 ព្រឹក និង 4:00 រសៀល Queensland, ម៉ោងអូស្ត្រាលី។
ម៉ោងបច្ចុប្បន្ននៅ Queensland, Australia 9:11 AM Sunday, April 21, 2024

សហរដ្ឋអាមេរិក / កាណាដា: 1-844-505-3027

ចក្រភពអង់គ្លេស: 0808 281 2918

អូស្ត្រាលី: (07) 3186 0281

អន្តរជាតិ: +61 7 3186 0281

អ៊ីមែល

support@internationalcupid.zendesk.com