ကျွန်ုပ်သည်
ရှာဖွေနေသည်မှာ
သင်သည် အက္ခရာများ သို့မဟုတ် နံပါတ်များကို (စာလုံး ၈ - ၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ - ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် သင့့်စကားဝှက်အသစ်ကို သင့်အီးမေးလ် စကားဝှက်နှင့် မတူညီအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။
သင်သည် အက္ခရာများ သို့မဟုတ် နံပါတ်များကို (စာလုံး ၈ - ၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ - ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် သင့့်စကားဝှက်အသစ်ကို သင့်အီးမေးလ် စကားဝှက်နှင့် မတူညီအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။
သို့မဟုတ်

သင့်သတင်းအချက်အလက်အား ဘေးကင်းစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။ သင့် Facebook စာမျက်နှာတွင် မည်သည်ကိုမျှ ပို့စ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျှေဝေခြင်း ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

ဤကဲ့သို့သော အိမ်ထောင်မရှိသူများနှင့် သင်တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အချိန်အနည်းငယ်သာ လိုပါတော့သည်။