Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Tôi đang gặp vấn đề kỹ thuật với chương trình Trò Chuyện Trực Tuyến

Đáp
InternationalCupid.com đòi hỏi một số chương trình nhất định và cài đặt trình duyệt Internet để làm việc một cách chính xác. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi.