Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

Làm thế nào để cập nhật và kích hoạt Java?

Đáp
Để tải và cài đặt phiên bản mới nhất của Java, vui lòngnhấn vào đây. Một khi bạn có phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo các thông tin thích hợp dưới đây:
  • Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome: Vui lòng nhấn vào đây
  • iOS (iPhone/iPad/iPod Touch): Vui lòng nhấn vào đây
  • Máy Tính Bảng & Điện thoại Android, Máy Tính Bảng Khác, Trình Duyệt Khác:
    Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ thiết bị của bạn để được hướng dẫn thêm.