Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

Làm thế nào để cập nhật trình duyệt Internet của tôi?

Đáp
Để tải và cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt internet của bạn, vui lòng tham khảo các thông tin thích hợp dưới đây:
  • Internet Explorer: Vui lòng nhấn vào đây
  • Firefox: Vui lòng nhấn vào đây
  • Safari: Vui lòng nhấn vào đây
  • Chrome: Vui lòng nhấn vào đây
  • iOS (iPhone/iPad/iPod Touch):
    Trình duyệt của bạn được cập nhật tự động khi bạn cập nhật phiên bản iOS của bạn.
  • Máy Tính Bảng & Điện thoại Android, Máy Tính Bảng Khác, Trình Duyệt Khác:
    Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ thiết bị của bạn để được hướng dẫn thêm.