Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

Tôi liên tục nhận được thông báo "Phiên hoạt động của bạn đã hết thời gian"

Đáp
Để bảo mật cho các thành viên, trang web của chúng tôi sẽ kết thúc phiên hoạt động của bạn sau 20 phút bạn không có hoạt động nào. Hơn nữa, InternationalCupid.com đòi hỏi cài đặt một số trình duyệt internet và chương trình nhất định để làm việc một cách chính xác.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin.