Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

InternationalCupid.com bị chặn bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của tôi

Đáp
Một số chính phủ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể giới hạn truy cập đến các trang web nhất định vì các lý do khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra luật pháp ở nước bạn cư trú về các quy định cho việc truy cập các trang web hẹn hò. Nếu việc truy cập vào các trang web hẹn hò là hợp pháp, nhưng hiện tại bạn đang bị chặn truy cập trang web của chúng tôi thì bạn nên xem xét việc truy cập vào các trang web của chúng tôi thông qua một proxy.

Có thể tìm thấy danh sách các proxy bằng cách sử dụng Google. Một trong những proxy phổ biến nhất là http://www.proxify.com , tuy nhiên ngay cả cách này cũng đã bị cấm bởi một số chính phủ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ internet. Nếu rơi vào trường hợp này bạn sẽ cần phải tìm một proxy khác. Một số proxy miễn phí và một số có tính phí dịch vụ.
Sau khi đã tìm thấy một proxy thích hợp, bạn chỉ cần truy cập vào website bằng cách nhập URL của trang web (địa chỉ trang web) ở vị trí thích hợp trên các proxy.