Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Khoản thanh toán thể hiện trên sao kê thẻ Tín dụng của tôi như thế nào?

Đáp
Định dạng chính xác của tên hóa đơn xuất hiện trên sao kê thẻ tín dụng của bạn phụ thuộc vào nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn, tuy nhiên trong nhiều trường hợp nó sẽ xuất hiện"InternationalCupid.com Southport AU".