Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Làm thế nào để tôi huỷ tự động gia hạn của mình?

Đáp
Tư cách thành viên của bạn sẽ được tự động gia hạn. Bạn có thể chọn huỷ gia hạn tự động bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không huỷ, hội phí sẽ được tự động tính cho các kỳ hạn như đã thông báo.

Bạn có thể hủy gia hạn tự động bằng cách nhấn vào đây,hoặc bằng cách chọn "Lập Hoá Đơn" từ mục uản Lý trên trang chủ trang thành viên của bạn. Nhấp vào "Không" bên cạnh "Tự động gia hạn tư cách thành viên của tôi?", sau đó nhấn vào nút "Lưu". Bạn sẽ được hỏi để xác nhận lựa chọn của bạn: nhấn vào "Tắt tự động thanh toán". Bây giờ việc gia hạn tự động của bạn sẽ được tắt trong kỳ hạn thành viên hiện tại. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này trở lại "Có" bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo sự lựa chọn của bạn được xử lý một cách chính xác bởi hệ thống của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện thay đổi về cài đặt tự động gia hạn ít nhất 48 giờ trước khi tư cách thành viên của bạn hết hạn.

Nếu bạn không thấy các tùy chọn này trong phần Cài đặt thành viên, thì việc tự động gia hạn không có hiệu lực đối với loại thành viên hiện tại của bạn. Tư cách thành viên sẽ KHÔNG được tự động gia hạn.