Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Có những phương thức thanh toán nào?

Đáp
Chúng tôi có các phương pháp thanh toán sau đây:
  • Thẻ Tín Dụng (credit)
  • Thẻ Ghi Nợ (Debit)
  • PayPal
  • Séc
  • Chuyển Khoản Ngân hàng
  • Phiếu Quà Tặng (voucher)
  • Các phương pháp thanh toán cụ thể ở các nước khác
Vui lòng lưu ý rằng không phải mọi phương pháp đều có thể được thực hiện ở mọi nước. Để xem phương pháp thanh toán nào sẵn có ở nước bạn, nhấp vào đây.