Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Làm thế nào để liên lạc với các thành viên khác khi làm thành viên Thường?

Đáp
Hội viên sơ cấp có thể giao tiếp với các hội viên khác bằng những cách sau:
  • Gửi quan tâm đến một hội viên: Nhấp vào đây để biết thêm thông tin
  • Gửi thư đến các hội viên: Nhấp vào đây để biết thêm thông tin
  • Đọc thư từ các hội viên cao cấp
  • Sử dụng Tin nhắn nhanh với các hội viên cao cấp: Nhấp vào đây để biết thêm thông tin