Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Có những loại thành viên nào?

Đáp
Có ba cấp quyền hội viên trên InternationalCupid.com:Sơ cấp, Vàng, và Bạch Kim. Hội viên sơ cấp là miễn phí và cho phép bạn gửi quan tâm đến các hội viên khác và giao tiếp với hội viên Vàng và Bạch Kim. Hội viên Vàng có thể giao tiếp với tất cả hội viên trên trang web, bất kể cấp hội viên của người đó. Hội viên Bạch Kim được truy cập tất cả tính năng của trang web, bao gồm tính năng phù hợp cao cấp, dịch vụ dịch thư, và Ghi chú hồ sơ. Vui lòng xem bảng dưới đây:

upgrade

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về nâng cấp quyền hội viên của bạn.