Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Phù Hợp và Tìm Kiếm

Hỏi

Làm thế nào để tìm thấy một hồ sơ cá nhân mà tôi đã thấy trước đây?

Đáp
Cách dễ nhất để đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy lại một ai đó mà bạn quan tâm là bằng cách thêm họ vào Yêu thích của bạn hay Bày tỏ quan tâm. Theo đó, bạn sẽ có thể thấy họ lại bằng cách nhấn vào link thích hợp dưới mục Danh Sách trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Để biết thêm thông tin về Yêu Thích, nhấn vào đây.

Để biết thêm thông tin về bày tỏ Quan Tâm, nhấn vào đây.

Nếu bạn không làm một trong hai cách trên, bạn vẫn có thể tìm thấy một thành viên cụ thể nếu bạn thay đổi tiêu chí tìm kiếm của bạn càng cụ thể càng tốt về những gì bạn nhớ về thành viên đó. Bạn cũng có thể tìm kiếm thành viên khác bằng cách sử dụng tìm kiếm Số Thành Viên, nếu bạn có thông tin này. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm thành viên, nhấn vào đây.