Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quảnh Lý Hồ Sơ

Hỏi

Làm thế nào để tạo một hồ sơ tốt?

Đáp
Chìa khóa để tạo một hồ sơ tốt chính là thông tin. Chúng tôi khuyên bạn nên liệt kê càng nhiều thông tin về bản thân và người thích hợp hoàn hảo của bạn càng tốt. Bạn có thể nói về những điểm sau đây:
  • Ngoại Hình
  • Sở Thích
  • Gia Đình
  • Thú Cưng
  • Nơi Ở
  • Tính Cách
  • Tôn Giáo
  • Nghề Nghiệp
  • Kế hoạch cho tương lai
Vui lòng không cung cấp thông tin liên lạc hay tin nhắn đến các thành viên khác trong hồ sơ của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Điề Khoản Sử Dụng của chúng tôi trước khi tạo hồ sơ của bạn.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm tình yêu, nhấn vào đây.