Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Làm thế nào để tạo một bản sao của một cuộc trò chuyện?

Đáp
Nếu bạn muốn sao chép một cuộc trò chuyện để tham khảo trong tương lai, bạn có thể đánh dấu văn bản trong bảng điều khiển của chương trình Trò Chuyện Trực Tuyến bằng cách rê chuột, sau đó sao chép bằng cách nhấn Ctrl + C trên bàn phím của bạn. Tiếp theo bạn có thể dán thông tin này vào một chương trình như Notepad hay Microsoft Word.