Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Làm thế nào để chặn một người dùng có hành động xấu trong Trò Chuyện Trực Tuyến?

Đáp
Nếu một hội viên đã nói điều gì đó mà bạn thấy khiêu khích hay không thích hợp qua Tin nhắn nhanh, chúng tôi khuyến cáo bạn chặn người đó và ngưng liên lạc với họ. Bạn có thể chặn hội viên bằng cách nhấp vào biểu tượng "Khác" (biểu tượng bởi 3 dấu chấm) trong bảng Điều khiển Tin nhắn nhanh, sau đó nhấp "Chặn người dùng". Nhấp "Bỏ chặn" để bỏ chặn người đó. Trong khi một hội viên bị chặn, họ sẽ không thể gửi thư cho bạn và bạn cũng không thể gửi thư cho họ.

Chúng tôi cũng đánh giá cao việc bạn dành thời gian để báo cáo hội viên lạm dụng cho chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét vấn đề. Bạn có thể báo cáo hội viên bằng cách nhấp vào biểu tượng "Khác" (biểu tượng bởi 3 dấu chấm) trong bảng Điều khiển Tin nhắn nhanh, sau đó nhấp "Thông báo lạm dụng". Điền thông tin vào và nhấp nút "Xác nhận" . Cũng rất hữu ích nếu bạn sao chép thư của thành viên khiêu khích đó. Bạn có thể tô đậm văn bản trong bản Tin nhắn nhanh bằng cách nhấp và kéo chuột, sau đó sao chép bằng cách nhấn Ctrl + C trên bàn phím của bạn. Sau đó chép thông tin này vào bản báo cáo của bạn.

Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về báo cáo hội viên.