Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Làm thế nào để tìm hiểu thêm về người tôi đang nói chuyện?

Đáp
Một bảng thông tin tóm tắt hội viên bạn đang trò chuyện được hiển thị ở trên cùng cửa sổ Tin nhắn nhanh. Để biết thêm thông tin về người đó, hãy nhấp tên của họ. Điều này sẽ mở hồ sơ của họ.