Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Làm thế nào để sử dụng chức năng Trò Chuyện Trực Tuyến?

Đáp
Tính năng Tin Nhắn Nhanh của chúng tôi cho phép hội viên Bạch Kim và hội viên Vàng có cơ hội trò chuyện trực tiếp với những hội viên trực tuyến khác. Tin nhắn nhanh được tích hợp với hệ thống Thư của chúng tôi. Bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi qua thư sẽ được lưu lại trong hộp thư đi của bạn để bạn tiện xem lại.

Để xem tất cả các thành viên đang trực tuyến, nhấp chuột vào liên kết “Thành viên trực tuyến" bên trên phần lớn các trang của trang web.

Khi duyệt trang web, nếu một hội viên đang trực tuyến, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên hồ sơ của họ.

Nếu một hội viên đang trực tuyến thu hút sự chú ý của bạn và bạn muốn sử dụng Tin Nhắn Nhanh để trò chuyện với họ, nhấp chuột vào biểu tượng Tin Nhắn Nhanh. Bảng Tin Nhắn Nhanh sẽ mở ra ở phía dưới của màn hình.

IM - please click to view a larger version of the image

Gõ tin nhắn của bạn vào hộp ở phía dưới bảng, sau đó nhấn enter hay nhấp biểu tượng Gửi. Điều này sẽ báo với các hội viên khác rằng họ đang có Tin Nhắn Nhanh gửi đến. Nếu họ trả lời bạn, câu trả lời của họ sẽ xuất hiện ngay trên bảng Tin nhắn nhanh.

Tên và ảnh của hội viên mà bạn đang nói đến được hiển thị ở phía trên cùng bảng Tin Nhắn Nhanh. Muốn xem thêm thông tin về người đó, nhấp chuột vào tên của họ. Điều này sẽ mở hồ sơ của họ.

Nếu bạn đang trò chuyện với nhiều người, tại một thời điểm chỉ có một bảng được mở. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một tin nhắn trong một trong những bảng không hoạt động, một bong bóng thông báo nhỏ sẽ xuất hiện bên cạnh ảnh hội viên đó.

Bạn có thể tô đậm văn bản trong bảng Tin Nhắn Nhanh bằng cách dùng chuột nhấp và kéo, sau đó sao chép bằng cách nhấn Ctrl + C trên bàn phím của bạn. Sau đó, bạn có thể dán văn bản vào tài liệu khác để lưu lại.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn là một thành viên sơ cấp, bạn không thể bắt đầu cuộc nói chuyện qua Tin Nhắn Nhanh với các hội viên khác. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận các yêu cầu Tin Nhắn Nhanh của các hội viên Vàng và Bạch Kim, và trả lời khi họ đã bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn.