Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Làm thế nào để thấy được ai đang trực tuyến?

Đáp
Để xem tất cả các thành viên đang trực tuyến, nhấp vào liên kết "### Thành Viên Trực Tuyến" ở phía trên cùng của trang web.

Khi duyệt trang web, nếu một thành viên đang trực tuyến, một biểu tượng sẽ hiển thị trên hồ sơ của họ như bên dưới:

im-online