Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Trò Chuyện Trực Tuyến (IM)

Hỏi

Chương trình Trò Chuyện Trực Tuyến là gì?

Đáp
Tính năng Trò Chuyện Trực Tuyến của chúng tôi cho phép các thành viên cao cấp có cơ hội trò chuyện trực tiếp với các thành viên trực tuyến khác của trang.

Vui lòng nhấp vào hình ảnh dưới đây để xem hình lớn hơn.

IM - please click to view a larger version of the image

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Trò Chuyện Trực Tuyến, vui lòng nhấn vào đây.