Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quan Tâm

Hỏi

Làm thế nào để tôi biết những người tôi đã bày tỏ quan tâm?

Đáp
Khi bạn bày tỏ quan tâm đến hội viên khác, họ sẽ được thêm vào danh sách "Quan tâm của tôi" của bạn. Bạn có thể truy cập danh sách này bằng cách nhấp vào đây, hay chọn "Quan tâm của tôi" từ trình đơn Hoạt động trên trang chủ trang thành viên của bạn.