Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quan Tâm

Hỏi

"Bày Tỏ Quan Tâm" là gì và nó hoạt động như thế nào?

Đáp
Nếu bạn xem hồ sơ hội viên của chúng tôi và thấy người bạn quan tâm, và chưa sẵn sàng hoặc chưa thể gửi thư, nhấp vào nút "Bày tỏ quan tâm" (biểu tượng hình trái tim) là cách tốt để tiếp cận. Thành viên này sẽ được thông báo có ai đó quan tâm đến họ, và họ có thể bày tỏ Quan tâm đến bạn lại. Nếu vậy, bạn có thể gửi thư cho thành viên đó để phát triển mối quan hệ đang nảy nở của bạn xa hơn.

Bạn chỉ có thể bày tỏ Quan tâm đến thành viên một lần.

Bày tỏ quan tâm trên màn hình chi tiết - Vui lòng nhấp vào ảnh để xem ảnh lớn.

detailview - Please click to view a larger version


Bày tỏ quan tâm trên màn hình cơ bản

basicview

Bày tỏ quan tâm trên màn hình xem ảnh

photoview