Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Vì sao tôi vẫn thấy thư đã xoá của tôi?

Đáp
Đầu tiên, tải lại trang bằng cách nhấp vào nút "Tải lại trang" trên trình duyệt internet, hay nhấn "F5" trên bàn phím của bạn. Nếu thư đã xoá của bạn vẫn xuất hiện, bạn cần phải xoá bộ nhớ cache.

Nhấp vào đây để được hướng dẫn xoá bộ nhớ cache của bạn.