Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm thế nào để tôi quản lý thư bằng cách dùng các thư mục?

Đáp
Nếu hộp thư đến của bạn ngày càng nhiều thư và bạn muốn nó được sắp xếp trật tự hơn, bạn có thể tạo thêm thư mục mới để phân loại thư của bạn vào đó. Để tạo thư mục mới, hãy nhấp vào "Thư mục mới" trong hộp thư của bạn, sau đó gõ tên thư mục mới và nhấp vào nút "Xác nhận". Thư mục mới của bạn sẽ xuất hiện trong hộp thư của bạn. Bạn có thể tạo bao nhiêu thư mục tùy thích.

Để sao chép thư từ Hộp thư đến thư mục, hãy nhấp vào ô chọn kế thư bạn muốn sao chép. Bạn có thể sao chép tất cả thư trên trang hiện tại bằng cách nhấp vào ô chọn kế "Tiêu đề" gần trên cùng của trang. Sau đó nhấp vào hộp "Sao chép thư chọn đến:" và chọn thư mục bạn muốn sao chép thư đến.

Bất kỳ thư nào từ thành viên trong danh sách yêu thích của bạn sẽ tự động sao chép đến thư mục "Yêu thích" để bạn tiện xem.

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa thư, tất cả bản sao chép của thư đó cũng sẽ bị xóa. Điều này có nghĩa là nếu bạn sao chép thư đến một thư mục rồi xóa thư đó từ Hộp thư của bạn, bản sao chép trong thư mục cũng sẽ bị xóa. Tương tự, nếu bạn xóa thư từ một thư mục, bản sao trong Hộp thư cũng sẽ bị xóa.

Thư trong Hộp thư, Đã gửi, hoặc thư mục sẽ tự động bị xóa sau 2 tháng.