Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Bộ lọc thư là gì và làm sao để tôi tạo một bộ lọc thư?

Đáp
Nếu bạn chỉ quan tâm tới những hội viên đám ứng tiêu chí nhất định nào đó, bạn có thể tạo một Bộ lọc Thư để chỉ những thư này được hiển thị trong hộp thư của bạn. Những thư từ các thành viên không đáp ứng tiêu chí của bạn sẽ được tự động chuyển đến hộp Đã lọc. Bạn có thể muốn thỉnh thoảng kiểm tra hộp thư Đã lọc của bạn để chắc rằng bạn không bỏ lỡ thư từ những hội viên bạn quan tâm. Thư trong hộp thư Đã lọc của bạn sẽ được tự động xoá sau 2 tháng.

Hãy làm theo những bước này để tạo hay chỉnh sửa bộ Lọc thư của bạn:

1. nhấp vào đây, hay chọn "Thư" và sau đó là "Cài đặt bộ lọc" từ trang chủ trang thành viên của bạn
2. Chọn tiêu chí cho các hội viên bạn muốn nhận thư từ họ
3.Nhấp nút "Xác nhận"

mailfilter

Thư từ những hội viên không đáp ứng tiêu chí lọc của bạn bây giờ sẽ tự động được chuyển sang hộp Đã lọc của bạn. Hộp thư đến của bạn chỉ hiển thị thư từ những thành viên đáp ứng tiêu chí của bạn.

ạn có thể bật hay tắt bộ lọc thư từ hộp thư của bạn bằng cách nhấp nút cạnh "HỘP THƯ" trên đầu trang. Nút sẽ đỏ và hiển thị "BỘ LỌC ĐÃ TẮT" nếu bộ lọc bị tắt. Nó sẽ là màu xanh và "BỘ LỌC ĐƯỢC BẬT" nếu bộ lọc được bật.