Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Vì sao thẻ của tôi bị trừ phí cho InternationalCupid.com Southport AU?

Đáp
Thẻ của bạn đã bị trừ phí cho quyền hội viên trên InternationalCupid.com.

Định dạng chính xác của tên thanh toán xuất hiện trên sao kê thẻ tín dụng của bạn phụ thuộc vào nhà cung cấp thẻ của bạn, tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, nó sẽ xuất hiện dưới dạng "InternationalCupid.com Southport AU".

Huỷ Những Giao Dịch Thanh Toán Tương Lai

Bạn có thể huỷ tự động thanh toán vào bất kỳ khi nào. Đơn giản, chọn 'Lập hoá đơn' từ trình đơn Cài Đặt để thay đổi tuỳ chọn thanh toán của bạn. Điều này sẽ giúp ngăn những giao dịch thanh toán trong tương lai.

Bạn Không Hài Lòng?

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ hay muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn bạn vẫn chưa sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được hoàn tiền.

Bạn Đã Không Thực Hiện Nâng Cấp?

Nếu bạn đã không thực hiện nâng cấp lên quyền hội viên cao cấp trên InternationalCupid.com hay đã không uỷ quyền cho bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng của mình để nâng cấp quyền hội viên, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để báo về việc sử dụng gian lận này. Chúng tôi sẽ hoàn toàn bộ khoản tiền nếu việc sử dụng thẻ gian lận đã xảy ra.