Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quảnh Lý Hồ Sơ

Hỏi

Tại sao tôi phải xác minh hồ sơ của tôi, và làm thế nào để làm điều này?

Đáp
Trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo tính xác thực của hồ sơ trên InternationalCupid.com, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên xác minh nhân thân của họ bằng cách cung cấp cho chúng tôi một giấy tờ tuỳ thân. Việc xác minh này là không bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích tất cả hội viên thực hiện bước này nhằm giúp cải thiện tính an toàn của trang web của

Để xác minh hồ sơ của bạn nhấp vào đây, hay chọn "Xác minh hồ sơ" từ trình đơn chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn. Nhấp nút "Duyệt" để chọn giấy tờ xác minh của bạn, sau đó nhấp chọn hộp xác nhận và nhấp "tải". Khi tài liệu của bạn đã được tải, bạn sẽ được yêu cầu điền một mẫu ngắn gọn với những thông tin cá nhân bạn muốn xác nhận.

Giấy tờ xác minh của bạn phải đáp ứng những tiêu chí sau:
  • Nó phải được chính phủ phát hành, vd: bằng lái xe, hộ chiếu,...
  • Nó phải là bản copy màu - bản copy đen trắng không được chấp nhận
  • Nó phải có thông tin cá nhân VÀ ảnh của bạn
  • Nó phải còn có hiệu lực, vd: không hết hạn hay bị huỷ
  • Chỉ file định dạng .jpg, .bmp, .gif được chấp nhận

Xác minh nhân thân là cách để chúng tôi xác định được nếu các hội viên chính là người họ thể hiện, vì vậy tăng mức an toàn cho bạn. Chúng tôi mong những trải nghiệm hẹn hò trực tuyến của bạn an toàn và ít rắc rối nhất có thể và tin rằng hệ thống xác minh hồ sơ sẽ giúp bảo vệ các hội viên của chúng tội trên phương diện rộng hơn chống lại những hội viên không trung thực và những hành động phạm tội chung.

Quy trình này bao gồm việc xác minh các thông tin như tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và hình là một phần quan trọng trong quá trình tạo hồ sơ vì nó:
  • Giúp hội viên của trang ít lo lắng hơn về an toàn
  • Giảm nguy cơ có những hồ sơ không trung thực trên trang web
  • Làm nản lòng những thành viên không nghiêm túc tham gia trang web
  • Đảm bảo trẻ em không thể giả làm người lớn trên trang web

Tài liệu tuỳ thân của bạn sẽ chỉ được dùng cho mục đích xác minh hồ sơ và chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Tài liệu của bạn sẽ được huỷ sau khi được xử lý.

Tình trạng việc xác minh của bạn sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn nhằm cho các hội viên khác biết rằng hồ sơ của bạn là xác thực.