Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

An Toàn và Bảo Mật

Hỏi

Làm thế nào để báo cáo hành động xấu?

Đáp
Bạn có thể báo cáo hội viên khác từ nhiều nơi khác nhau trên trang web:
  • Thư: nhấp liên kết "thông báo lạm dụng" khi đọc thư của họ
  • Hồ sơ hội viên: nhấp nút "Thông báo lạm dụng"
  • Tin nhắn nhanh: Nhấp trình đơn "Khác" và sau đó nhấp "Thông báo lạm dụng"

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin và chứng cứ nhất có thể để chúng tôi có thể xem xét báo cáo của bạn một cách đầy đủ.