Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

An Toàn và Bảo Mật

Hỏi

Làm thế nào để giữ mật khẩu an toàn?

Đáp
Chúng tôi khuyến cáo rằng mật khẩu của bạn phải bao gồm chữ, số và biểu tượng, và chứa ít nhất 6 ký tự.

Đừng bao giờ cung cấp mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai vì bất kì lý do gì. Nếu hội viên khác hỏi mật khẩu của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết. Không có lý do hợp pháp nào cho việc một hội viên hỏi mật khẩu của bạn.

Để biết thêm thông tin về an toàn mật khẩu, bao gồm kiểm tra mật khẩu để biết độ mạnh của mật khẩu, nhấp vào đây.