Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Phù Hợp và Tìm Kiếm

Hỏi

Làm thế nào để xếp thứ tự các kết quả tìm kiếm của tôi?

Đáp
Bạn có thể sắp xếp thứ tự các kết quả tìm kiếm của bạn bằng những cách sau:
  • Thành viên mới nhất
  • Hình ảnh trước
  • Hoạt động gần đây nhất
Nhấn vào hộp chọn (drop-down) "Sắp Xếp Theo:" ở trên cùng của trang kết quả tìm kiếm của bạn và chọn cách sắp xếp mà bạn muốn.