ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อจำเป็นของการใช้เว็บไซต์และปัญหาทางเทคนิค

ถาม

ฉันมักได้รับข้อความว่า 'หมดระยะเวลาใช้งาน'

ตอบ
เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เว็บไซต์ของเราจะบังคับออกจากระบบหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 20 นาที คุณต้องมีโปรแกรมบางตัวและการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์บางแบบเพื่อให้ InternationalCupid.com ทำงานได้อย่างถูกต้อง

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม