ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อจำเป็นของการใช้เว็บไซต์และปัญหาทางเทคนิค

ถาม

InternationalCupid.com ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เนต (ISP) ของฉัน

ตอบ
รัฐบาลหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางรายอาจมีการจำกัดการเข้าเว็บไซต์บางประเภทด้วยเหตุผลต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่เกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆสำหรับการเข้าเว็บไซต์หาคู่ หากการเข้าเว็บไซต์หาคู่สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย แต่คุณยังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้ คุณอาจลองเข้าเว็บไซต์ของเราผ่านเซิร์ฟเวอร์ Proxy

รายชื่อเซิร์ฟเวอร์ Proxy ต่างๆสามารถหาได้โดยใช้ Google เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรายหนึ่งคือ http://www.proxify.comอย่างไร ก็ดี รัฐบาลและผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางรายมีการห้ามไม่ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์แห่งนี้เช่นกัน ในกรณีนี้คุณต้องหาเซิร์ฟเวอร์ Proxy ตัวอื่น เซิร์ฟเวอร์ Proxy บางรายสามารถใช้ได้ฟรีและบางรายมีการคิดค่าบริการ

หลังจากที่คุณพบเซิร์ฟเวอร์ Proxy ที่ใช้ได้แล้ว คุณสามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้โดยใส่ URL เว็บไซต์ (ที่อยู่ของเว็บเพจ) ในบริเวณที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Proxy