ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อจำเป็นของการใช้เว็บไซต์และปัญหาทางเทคนิค

ถาม

ฉันต้องใช้เบราเซอร์และตั้งค่าระบบอย่างไรบ้างในการใช้ InternationalCupid.com?

ตอบ
InternationalCupid.com จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้ :