ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ตัวเลือกแบบสมาชิกและการชำระเงิน

ถาม

รายการชำระเงินจะปรากฎอย่างไรในสเตทเม้นท์?

ตอบ
รูปแบบที่แน่นอนของชื่อการชำระเงินที่ปรากฏในรายการเดินบัญชีบัตรเครดิตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่จะปรากฏเป็น  "InternationalCupid.com Southport AU" หรือ "Cupid Media Internet GB" ค่ะ