ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

แชทออนไลน์ (IM)

ถาม

ฉันจะใช้ไมค์โครไฟนและวีดีโอได้อย่างไร?

ตอบ
ขออภัยค่ะ คุณสมบัติข้อความการแชทออนไลน์ของเรายังไม่รองรับคุณสมบัติเสียง/วิดีโอในขณะนี้