ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

แชทออนไลน์ (IM)

ถาม

ฉันจะดูรายชื่อสมาชิกที่กำลังออนไลน์ได้อย่างไร?

ตอบ
หากต้องการดูสมาชิกทั้งหมดที่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้ ให้คลิกลิงก์ "### สมาชิกออนไลน์" ที่ด้านบนสุดของหน้าส่วนใหญ่ในเว็บไซต์

เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ จุดสีเขียวบนประวัติจะบ่งบอกว่าสมาชิกออนไลน์อยู่ค่ะ