ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ความสนใจ

ถาม

ฉันจะดูรายชื่อคนที่ฉันแสดงความสนใจได้ที่ไหน?

ตอบ
เมื่อคุณแสดงความสนใจสมาชิก พวกเขาจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ "ที่ฉันสนใจ" คุณสามารถเข้าดูรายการนี้ได้โดย คลิกที่นี่ หรือเลือก "ที่ฉันสนใจ" จากเมนูกิจกรรม