ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ความสนใจ

ถาม

ฉันจะดูรายชื่อคนที่ฉันแสดงความสนใจได้ที่ไหน?

ตอบ
เมื่อคุณแสดความสนใจในสมาชิกรายอื่น ๆ พวกเขาจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่ชื่นชอบของฉัน คุณสามารถเข้าไปยังรายการบุคคลเหล่านี้ได้โดย คลิกที่นี่ หรือโดยการเลือก "สมาชิกที่ฉันสนใจ" จากเมนูกิจกรรมในหน้าโฮมเพจสมาชิกของคุณ