ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ความสนใจ

ถาม

อะไรคือ 'แสดงความสนใจ' และระบบนี้ทำงานอย่างไร?

ตอบ
หากคุณกำลังดูสมาชิกของเราและพบใครบางคนที่คุณสนใจแต่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่สามารถส่งข้อความได้ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม "แสดงความสนใจ" (สัญลักษณ์รูปหัวใจ) ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มการสื่อสาร สมาชิกท่านนั้นจะได้รับการแจ้งว่ามีคนแสดงสนใจและสามารถแสดงความสนใจกลับมาหาคุณได้ หากคุณได้รับความสนใจกลับมา คุณอาจต้องการส่งข้อความกลับไปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

คุณจะสามารถแสดงความสนใจในสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งได้เพียงหนึ่งครั้ง