ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อความ

ถาม

ฉันจะรายงานข้อความที่น่าสงสัยหรือข้อความที่เป็นอันตรายได้อย่างไร?

ตอบ
หากคุณได้รับข้อความจากสมาชิกที่คุณพบว่าไม่สุภาพ หรือสมาชิกที่คุณเชื่อว่าไม่มีตัวตนอยู่จริง หรือสมาชิกที่ขอเงินจากคุณ คุณสามารถรายงานสมาชิกเหล่านั้นกับเราได้ เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เพียงคลิกที่สัญลักษณ์รายงานการใช้งานในทางผิด (ปรากฎเป็นเครื่องหมาย !) ในหน้าข้อความที่คุณกำลังอ่านจากสมาชิกท่านนั้น

คุณจะต้องให้เหตุผลที่คุณต้องการรายงานโดยเลือกจากรายการที่กำหนดไว้และแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนการรายงานของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"