ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อความ

ถาม

ฉันได้รับการแจ้งว่ามีข้อความส่งมาถึงฉัน แต่ฉันไม่เห็นข้อความนั้นเลย

ตอบ
หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความใหม่แต่ไม่พบข้อความในกล่องข้อความของคุณ อาจมีสาเหตุมาจากหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
  • ประวัติของสมาชิกท่านนั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
  • ประวัติของสมาชิกท่านนั้นถูกปิดชั่วคราวเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขของเว็บไซต์
  • สมาชิกท่านนั้นปิดประวัติของตัวเอง
  • ประวัติของสมาชิกท่านนั้นถูกปิดอย่างถาวรเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขของเว็บไซต์อย่างร้ายแรง

เราขอแนะนำให้คุณรอ 24 ชั่วโมงแล้วตรวจสอบอีกครั้ง หากยังไม่พบข้อความและคุณเชื่อว่าไม่ใช่เพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งด้านบน กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป