ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อความ

ถาม

ฉันจะจัดการข้อความโดยใช้แฟ้มได้อย่างไร?

ตอบ
หากกล่องรับข้ความของคุณเริ่มแน่นและคุณต้องการจัดระเบียบมันมากขึ้น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมเพื่อจัดเรียงข้อความของคุณได้ค่ะ หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิก "โฟลเดอร์ใหม่" ภายใต้เมนู "เพิ่มเติม" (แสดงด้วยจุด 3 จุด) จากนั้นพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณแล้วคลิกปุ่ม "ยืนยัน" โฟลเดอร์ใหม่ของคุณจะแสดงภายใต้ "โฟลเดอร์ที่กำหนดเอง" คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้มากเท่าที่คุณต้องการค่ะ

เพื่อคัดลอกข้อความจากกล่องรับข้อความไปยังโฟลเดอร์ ให้คลิกปุ่ม "คัดลอก" จากนั้นคลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากสมาชิกซึ่งมีข้อความที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นคลิกรายการเลื่อนลง "คัดลอกที่ถูกเลือกไปยัง:" และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกอีเมลของคุณ และคลิกปุ่ม "คัดลอก" สีเขียวที่ด้านล่างของหน้า

คุณสามารถคัดลอกเธรดข้อความจากสมาชิกแต่ละรายไปยังโฟลเดอร์ได้ หลังจากอ่านข้อความ ให้คลิกที่ "คัดลอกข้อความไปยัง" และเลือกโฟลเดอร์จากรายการเลื่อนลง

ข้อความใด ๆ จากสมาชิกที่อยู่ในรายการที่ชื่นชอบของคุณจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ "ที่ชื่นชอบ" ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อการอ้างอิงด่วน

โปรดทราบว่าหากคุณลบข้อความ สำเนาของข้อความนั้นทั้งหมดจะถูกลบด้วย  ซึ่งหมายความว่าหากคุณคัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์แล้วลบมันออกจากกล่องรับข้อความของคุณ สำเนาในโฟลเดอร์จะถูกลบเช่นกัน หากคุณลบข้อความออกไปจากโฟลเดอร์ สำเนาในกล่องรับข้อความของคุณจะถูกลบไปด้วยค่ะ

เช่นเดียวกับข้อความอื่น ๆ ข้อความในโฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 เดือน

ขณะนี้ไม่มีตัวเลือกในการจัดการโฟลเดอร์ในเว็บไซต์บนมือถือหรือแอปค่ะ