ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อความ

ถาม

ฉันจะเห็นได้อย่างไรว่าข้อความที่ฉันส่งไปนั้นถูกอ่านแล้วหรือไม่?

ตอบ
ข้อความทั้งหมดที่คุณส่งออกไปจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง "ส่งไปแล้ว" โดยอัตโนมัติ เพื่อเข้าดูข้อความในกล่องนี้ กรุณา คลิกที่นี่ หรือคลิกที่ "ข้อความ" ตามด้วย "ส่งไปแล้ว" จากแถบเมนูด้านบน สถานะของข้อความต่างๆที่คุณส่งไปแล้วจะระบุไว้ด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้:

  • หากข้อความที่คุณส่งไปแล้วยังไม่ถูกเปิดอ่าน, จะมีแท่งสีแนวตั้งแสดงอยู่ข้างๆรูปของสมาชิกผู้รับ หากสมาชิกผู้รับได้พยายามยามเปิดอ่านข้อความจากคุณแต่ไม่สามารถอ่านได้เพราะคุณทั้งสองเป็นสมาชิกระดับมาตรฐานเหมือนกัน, สัญลักษณ์ข้อความที่มีเครื่องหมาย "!" จะแสดงอยู่ทางขวาสุดของข้อความนั้น
  • แท่งสีแนวตั้งจะหายไปเมื่อข้อความของคุณถูกเปิดอ่านแล้ว
  • สัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงอยู่เหนือรูปของสมาชิกผู้รับ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อความของคุณถูกเปิดอ่านและผู้รับได้ตอบกลับข้อความของคุณแล้ว คุณจะสามารถดูข้อความเก่าระหว่างคุณกับสมาชิกท่านนั้นๆได้โดยการเปิดดูข้อความล่าสุด