ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ข้อจำเป็นของการใช้เว็บไซต์และปัญหาทางเทคนิค

ถาม

ฉันไม่ได้รับอีเมลจาก InternationalCupid.com

ตอบ
เราต้องขออภัยในเรื่องนี้ค่ะ สาเหตุที่คุณไม่ได้รับอีเมลจากเราอาจมีหลายสาเหตุด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะ:
  • การตั้งค่าในอีเมลของคุณอาจถูกตั้งให้บล็อคอีเมลจากเรา หรือกล่องข้อความของคุณเต็มทำให้รับอีเมลใหม่ไม่ได้
  • ผู้ให้บริการอีเมลของคุณบล็อคอีเมลจาก team@InternationalCupid.com หรือ noreply@InternationalCupid.com
  • คุณได้ปิดการรับอีเมลแจ้งเตือนของคุณในเวปไซต์ของเรา

หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลจากเราหลังจากได้ตรวจสอบตามที่แจ้งไว้ด้านบนแล้ว โปรดเช็คกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เพื่อตรวจดูว่ามีการตั้งค่าระบบคัดกรองสแปมอัตโนมัติที่อาจบล็อคอีเมลจากเราอยู่หรือไม่

โปรดทราบว่าการตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนในเวปไซต์ของเราอาจเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหากอีเมลที่เราส่งไปหาคุณถูกบล็อคหรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณแจ้งว่าอีเมลของเราเป็นสแปมค่ะ